Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzający możliwość sprzedaży nieruchomości w ramach egzekucji komorniczej przez internet jest już po drugim czytaniu w Sejmie. Na czym będzie polegać to rozwiązanie?

Projekt zakłada wprowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej (projektowane art. 9861–98611). Jest to wzorowane na sprawdzonym już rozwiązaniu, tj. aukcji elektronicznej ruchomości. Regulacja ta ma na celu rozwiązanie kilku problemów, które zostały dostrzeżone przy licytacji prowadzonej w formie dotychczasowej. Po pierwsze, przyspieszy i zwiększy efektywność egzekucji z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała. Po drugie, zniweluje problem zmów między licytantami w celu obniżenia ceny nabycia i wpłynie na poprawę transparentności licytacji – przetarg odbywający się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uniemożliwi bowiem tego typu działania. Wreszcie sprzedaż nieruchomości w drodze aukcji pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej ceny, co jest pożądane z punktu widzenia nie tylko interesów wierzycieli i dłużników, lecz także z punktu widzenia interesów finansowych państwa, gdyż obniża koszty egzekucji.