Dość oczywiste były zmiany w Łodzi i Poznaniu, gdyż byli dziekani (Jarosław Z. Szymański i Maciej Gutowski) kandydują obecnie na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (a funkcji tej nie można łączyć z kierowaniem izbą). Obaj też zresztą byli już dziekanami przez dwie kadencje. Pierwszego z nich zastąpił dr Sylwester Redeł (w poprzedniej kadencji kierownik szkolenia aplikantów), a drugiego Tomasz Jachowicz (w latach 2007–2010 rzecznik dyscyplinarny, następnie wicedziekan i skarbnik izby do 2016 r., później członek jej prezydium).
Podobną drogę przeszedł Marcin Karpiński z ORA w Częstochowie – poprzednio wicedziekan i kierownik szkolenia, obecnie dziekan. Z kolei w Gdańsku nowym dziekanem został Bartosz Golejewski, były rzecznik dyscyplinarny, a wcześniej wicedziekan i sekretarz tej ORA. Zastąpił on Dariusza Strzeleckiego, który pełnił funkcję dziekana dwie poprzednie kadencje, a zatem nie mógł już kandydować. W Szczecinie dziekanem został Piotr Dobrołowicz, który we wcześniejszych kadencjach był m.in. sekretarzem, kierownikiem szkoleń zawodowych i wicedziekanem izby. Wicedziekanami ostatnio byli także Sławomir Krześ, wybrany na lidera we Wrocławiu, oraz Filip Woziński, nowy dziekan izby w Zielonej Górze.
Reklama
Sławomir Krześ wskazuje, że podstawową przyczyną zmian jest dwukadencyjność. Jego poprzednik Andrzej Grabiński kierował już izbą przez dwie kadencje i dlatego nie mógł ubiegać się o reelekcję.
– Choć na początku kariery adwokackiej chciałem zostać dziekanem, to z nim bym nawet w szranki nie stawał – przyznaje mec. Krześ. Wskazuje też, że funkcja dziekana była dla niego kolejnym, naturalnym szczeblem w karierze samorządowej.

Reklama
– Widzę też w naszej izbie zmianę pokoleniową, wśród sześciu członków prezydium mamy trzy osoby bardzo młode, które wcześnie angażują się w działalność samorządową, i sądzę, że z tej grupy wyłoni się kolejny dziekan. Mam też nadzieję, że podobna zmiana nastąpi na szczeblu centralnym – przyznaje mec. Krześ.
Debiuty i powroty
Ogółem w 14 izbach wybrano debiutantów, czyli osoby, które nie piastowały wcześniej funkcji dziekana. Tak było w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wałbrzychu, Wrocławiu, Szczecinie, Zielonej Górze. Zdarzały się też jednak przypadki powrotów. Tak było w przypadku Jana Kwietnickiego z Torunia. Po czteroletniej przerwie na stanowisko dziekana ORA Płock wróciła Joanna Kaczorowska. Natomiast w Siedlcach Wojciech Troszkiewicz ponownie zastąpił Janusza Stecia. Obaj na zmianę sprawują funkcję dziekana od 2001 r.
Na swoich stanowiskach pozostali natomiast dziekani izb w Radomiu (Marek Jagielski), Katowicach (Roman Kusz), Kielcach (Jerzy Zięba), Koszalinie (Ryszard Bochnia), Olsztynie (Stefan Salomon), Opolu (Marian Jagielski). Duże zainteresowanie mediów budziły wybory w największej w Polsce izbie warszawskiej, gdzie o kierowniczy fotel ubiegało się aż troje kandydatów, ale ostatecznie ponownie wybrany został dotychczasowy dziekan Mikołaj Pietrzak.
Walka o najwyższe funkcje
W ponad dwóch trzecich izb wybrano więc nowych dziekanów, a w więcej niż połowie – osoby, które tego stanowiska jeszcze nigdy nie piastowały. Czy ten wiatr zmian widoczny na poziomie lokalnym dotrze na szczebel centralny? O tym zadecydują delegaci podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury, który rozpocznie się już 19 marca w Bydgoszczy (choć ze względów epidemicznych większość uczestników będzie się łączyć zdalnie). Jest on planowany na trzy dni, ale ponieważ będzie to jedynie część sprawozdawczo-wyborcza (tę poświęconą uchwałom programowym przełożono na wrzesień), jest duża szansa, że zwycięzcę poznamy już w piątek. Walka będzie zażarta, bowiem o funkcję prezesa ubiega się aż pięcioro kandydatów. Prócz wymienionych już Macieja Gutowskiego i Jarosława Z. Szymańskiego oraz ubiegającego się o reelekcję obecnego prezesa NRA Jacka Treli, są to Przemysław Rosati i Joanna Parafianowicz.
Mniej chętnych jest na inne czołowe stanowiska w samorządzie. W wyborach na prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oprócz obecnie piastującego ten urząd Jacka Ziobrowskiego startuje Jerzy Glanc (były dziekan ORA w Gdańsku), zaś na rzecznika dyscyplinarnego adwokatury obecna rzecznik Ewa Krasowska oraz Łukasz Chojniak (były rzecznik dyscyplinarny izby warszawskiej).