Dość oczywiste były zmiany w Łodzi i Poznaniu, gdyż byli dziekani (Jarosław Z. Szymański i Maciej Gutowski) kandydują obecnie na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (a funkcji tej nie można łączyć z kierowaniem izbą). Obaj też zresztą byli już dziekanami przez dwie kadencje. Pierwszego z nich zastąpił dr Sylwester Redeł (w poprzedniej kadencji kierownik szkolenia aplikantów), a drugiego Tomasz Jachowicz (w latach 2007–2010 rzecznik dyscyplinarny, następnie wicedziekan i skarbnik izby do 2016 r., później członek jej prezydium).
Podobną drogę przeszedł Marcin Karpiński z ORA w Częstochowie – poprzednio wicedziekan i kierownik szkolenia, obecnie dziekan. Z kolei w Gdańsku nowym dziekanem został Bartosz Golejewski, były rzecznik dyscyplinarny, a wcześniej wicedziekan i sekretarz tej ORA. Zastąpił on Dariusza Strzeleckiego, który pełnił funkcję dziekana dwie poprzednie kadencje, a zatem nie mógł już kandydować. W Szczecinie dziekanem został Piotr Dobrołowicz, który we wcześniejszych kadencjach był m.in. sekretarzem, kierownikiem szkoleń zawodowych i wicedziekanem izby. Wicedziekanami ostatnio byli także Sławomir Krześ, wybrany na lidera we Wrocławiu, oraz Filip Woziński, nowy dziekan izby w Zielonej Górze.