Wniosek o nakazanie prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie natychmiastowego dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania złożył w olsztyńskim sądzie pracy jego pełnomocnik, prof. Michał Romanowski. Jak podkreśla, jest to niezbędne dla ochrony interesu publicznego.

Sędzia Paweł Juszczyszyn nie orzeka już ponad rok. W lutym ubiegłego roku kwestionowana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła go w czynnościach służbowych i obniżyła mu pensję o 40 proc. Wcześniej Juszczyszyn wydał postanowienie nakazujące Kancelarii Sejmu przedstawienie niejawnych wówczas list poparcia kandydatów do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Profesor Romanowski stoi jednak na stanowisku, że uchwała ID SN, na której oparł swoją decyzję o niedopuszczeniu Pawła Juszczyszyna do orzekania prezes olsztyńskiego sądu, jest orzeczeniem nieistniejącym.
Michał Romanowski jednocześnie zwrócił się do SR w Olsztynie o skierowanie do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wniosku o przekazanie sprawy sędziego Juszczyszyna – ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości – innemu sądowi równorzędnemu. Jak podkreśla, obawia się on manipulacji ze strony prezesa SR w Olsztynie. Funkcję tę pełni bowiem Maciej Nawacki, który jest jednocześnie członkiem obecnej KRS. Jak poinformował prof. Romanowski, w sprawie warszawskiego sędziego Igora Tulei, którego także reprezentuje, SR dla Warszawy-Żoliborza zwrócił się już do Sądu Okręgowego w Warszawie o przekazanie sprawy innemu sądowi rejonowemu.©℗