– To było konstruktywne robocze spotkanie, które, mam nadzieję, zaowocuje poprawą projektu na etapie prac parlamentarnych. Rozmawialiśmy o różnych aspektach i problemach związanych z tą propozycją i jestem przekonany, że przedstawiciele prezydenta ze zrozumieniem podeszli do przedstawianych przez nas zagrożeń. W szczególności co do konsekwencji wprowadzenia zasady rozpoznawania spraw cywilnych na posiedzeniach niejawnych oraz sposobu i terminów doręczania korespondencji w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego – mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.
Zgodnie z propozycjami Ministerstwa Sprawiedliwości w postępowaniach cywilnych w przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozprawy online sprawa ma zostać skierowana na posiedzenie niejawne – niezależnie od ewentualnego sprzeciwu stron. Podobne rozwiązania już od miesięcy funkcjonują w sądownictwie administracyjnym.