Inicjowanie posiedzenia organizacyjnego, na którym sąd wspólnie ze stronami planuje przebieg rozprawy głównej, powinno przynieść korzyści w postaci usprawnienia procesu. W teorii, bo w praktyce sądy rzadko korzystają z tej instytucji – nawet w skomplikowanych sprawach, w których posiedzenie wstępne jest obowiązkowe.
W uzasadnieniu projektu zmian w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego, czytamy, że w niektórych apelacjach są one wyznaczane w mniej niż 1 proc. spraw zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia. Z tego powodu nie da się osiągnąć celu, któremu miały służyć, tj. maksymalnej koncentracji i przyspieszenia rozprawy głównej oraz wzmocnienia gwarancji związanych z realizacją prawa do rzetelnego procesu.