Nic dziwnego, że ponad 1,5 tys. ukaranych przez powiatowe inspekcje złożyło odwołania do wojewódzkich sanepidów. Z informacji przedstawionej przez GIS wynika, że w 824 przypadkach odwołanie poskutkowało uchyleniem decyzji, w 465 – utrzymaniem jej, a 223 sprawy są w toku.
Od decyzji o utrzymaniu kary przysługuje jeszcze prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jak informuje Jan Bondar, rzecznik GIS, ze ścieżki tej skorzystało 151 osób, lecz rozstrzygnięcia zapadły tylko w 24 przypadkach. Pozostałych 121 spraw jest nadal w toku. WSA 13 razy uchylały decyzję o nałożeniu kary, a wyroki niekorzystne dla obywateli zapadły 11 razy.