Najczęściej cytowanym w historii artykułem z matematyki jest praca Loftiego Zadeha z 1965 r. „Zbiory rozmyte”. Naukowiec przedstawił w niej pomysł, który otwierzył nieprzebraną przestrzeń tematów badawczych. Tradycyjna logika używa pojęcia fałszu i prawdy; logika rozmyta posługuje się pojęciem funkcji przynależności, narzędziem, które binarną dychotomię zamienia na nieskończoną ilość przynależności elementu do zbioru. Za pomocą tegoż aparatu można modelować dane nieprecyzyjne – pojęcia rozmyte. Niech za przykład posłuży temperatura (element) i przymiotniki ciepło oraz zimno (dwa zbiory). Oceniamy, że temperatura 18 stopni Celsjusza to element, który przynależy do określenia „ciepło” w stopniu 0,7, a do „zimno” – w stopniu 0,1.
Generowanie podsumowań lingwistycznych oparte jest na zasadach logiki rozmytej. Podczas analizy danych możemy otrzymać np. taki wzór: obiekt, który jest Q R jest P w pewnym stopniu prawdy. A dzięki temu można otrzymać czytelną informację, np. pacjenci po operacji serca większość nocy (Q) po wzmożonej aktywności fizycznej (R) przesypiają bez przerwy (P) – prawdziwe w stopniu 0,7. Anna Wilbik, James Keller i Gregory Alexander z Uniwersytetu w Missouri w artykule z 2011 r. pokazują, jak generować tego typu czytelne dla pielęgniarek stwierdzenia na podstawie danych zebranych u seniorów w domach starców.