Rząd dopłaci nawet 100 złotych do zakupu dekoderów obsługujących najnowszy standard DVBT-2/HEVC, niezbędnych do oglądania naziemne telewizji cyfrowej od 1 lipca 2022 roku. Jednak dane osób wnioskujących o dofinansowanie nie będą mogły być przetwarzane na potrzeby ściągania abonamentu RTV.

Już w marcu przyszłego roku rozpocznie się zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Gospodarstwa domowe, w których nie ma dostosowanego sprzętu, będą mogły liczyć na wsparcie. Dostaną dofinansowanie na zakup odpowiedniego dekodera.

W ostatnich dniach pojawiły się jednak medialne publikacje, wskazujące na powiązanie wniosków o dofinansowanie dekodera, ze sprawdzaniem, czy ktoś opłaca abonament radiowo-telewizyjny. Gdyby okazało się, że tak nie jest, urzędnicy mieliby „na widelcu” osoby, które wnioskują o dopłatę, a zatem posiadają telewizor, ale nie płacą abonamentu.

KPRM dementuje

Dane osób wnioskujących o dofinansowanie na zakup dekodera nie będą mogły być przetwarzane na potrzeby ściągania abonamentu RTV – informuje na swoich stronach KPRM.

- Drugie dno, pułapka, ukryty cel, to zmiany, które pomogą w ściągalności abonamentu RTV – tak m.in. „Rzeczpospolita” i Business Insider piszą o projekcie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. To nieprawda – czytam na rządowej stronie.

Zdaniem urzędników KPRM nowe przepisy nie mają żadnego związku z abonamentem. Dane osób wnioskujących o dofinansowanie nie będą mogły być przetwarzane na potrzeby ściągania abonamentu, co wprost wynika z treści zaproponowanych przepisów, a dokładnie art. 22 projektowanej ustawy.

Co ważne, dane osobowe osób wnioskujących o świadczenie na zakup dekodera będą mogły być przetwarzane jedynie w celu realizacji programu dofinansowania. - Takie zasady wynikają wprost z RODO. Ewentualne odstępstwo od nich wymagałoby zgody osoby, która dane przekazuje lub wystąpienia szczególnych sytuacji (np. związanych z bezpieczeństwem narodowym). Takie przesłanki nie są zatem spełnione w przypadku wykorzystania tych danych na cele związane z pobieraniem abonamentu – czytamy na stronie KPRM.

Jak informuje rząd, Polska będzie jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który wspiera obywateli w wymianie sprzętu związanej z nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Już w marcu przyszłego roku niektóre gospodarstwa domowe mogłyby utracić możliwość odbierania sygnału najpopularniejszych stacji. Przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ustawa pomoże właścicielom starszych odbiorników w dostosowaniu się do zmian.

Zmiana standardu nadawania

Wkrótce w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej — z obecnego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. Nowa telewizja cyfrowa to możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby programów telewizyjnych, w jeszcze lepszej jakości obrazu (HD/UHD).

Zmiana standardu wynika z konieczności przeznaczenia obecnie wykorzystywanych przez telewizję naziemną częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby rozwoju szybkiego internetu w całej Europie.

W Polsce wdrożenie nowego standardu odbędzie się etapowo:

- etap 1: od 28 marca 2022 r. – województwa dolnośląskie i lubuskie.
- etap 2: od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
- etap 3: od 23 maja 2022 r. – województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.
- etap 4: od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskim, warmińsko-mazurskie.


Dwa miliony Polaków bez dostępu do telewizji, rząd chce im pomóc

Dla części gospodarstw domowych – tych, które odbierają wyłącznie bezpłatną naziemną telewizję cyfrową (nie korzystają z telewizji kablowej lub satelitarnej), zmiana standardu będzie się wiązać z koniecznością wymiany telewizora na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego telewizora w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Z badań wynika, że 2,27 mln gospodarstw nie jest jeszcze przystosowana do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (Raport Krajowego Instytutu Mediów Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC. Nowa telewizja NTC).

Dofinansowanie zakupu dekodera

Zgodnie z założeniami ustawy — świadczenie na zakup dekodera, w ramach gospodarstwa domowego, będzie przysługiwać jednej osobie, maksymalnie do 100 złotych. Świadczenie można będzie uzyskać do końca 2022 r. Co ważne, 100 złotych to planowana cena urządzenia na rynku.

Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera zgodnego z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie.

Cel – zapobiegać oszustwom

Celem przepisów jest ukrócenie procederu handlu urządzeniami niespełniającymi wymogów technicznych. W przypadku nieuczciwych sprzedawców — wprowadzają dotkliwe sankcje finansowe. Celem tych regulacji jest zapewnienie użytkownikom pełnych możliwości korzystania z nowych funkcjonalności telewizji naziemnej.

Jak wnioskować o dekoder?

Wnioskowanie o nowe świadczenie będzie bardzo proste. Do wyboru będzie kilka opcji: elektroniczny formularz, tradycyjny wniosek, możliwości wnioskowania przez pełnomocnika — członka rodziny lub domownika.

Po złożeniu wniosku — uprawniona osoba otrzyma dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup dekodera. Będzie go mogła zrealizować w jednym ze sklepów RTV, które zgłoszą się do udziału w programie.

Źródło: własne. KPRM