Komisja Europejska przedstawiła w marcu „Kompas Cyfrowy”, w którym wyznaczyła cele digitalizacyjne do 2030 r. Ambitne. Sieć 5G ma być dostępna wszędzie, Unia ma mieć dwukrotnie większy udział w produkcji półprzewodników na świecie, 80 proc. Europejczyków ma posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe i korzystać z cyfrowego dowodu tożsamości, a najważniejsze usługi publiczne i dokumentacja medyczna mają być dostępne online. 75 proc. przedsiębiorstw powinno korzystać z chmury, sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych. Cyfrowa rewolucja ma też dotrzeć do małych i średnich przedsiębiorstw, z których zdecydowana większość (90 proc.) powinna wejść na co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych.
Jak to osiągnąć?