Od 1 stycznia 2017 także właściciele lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych z użytkowników wieczystych staną się współwłaścicielami. Za przekształcenie przyjdzie im płacić przez 33 lata. To nowe rozwiązanie, które znalazło się w ostatniej wersji projektu ustawy o przekształceniu, do której dotarła DGP.
– Przekształcenie dotyczyć będzie tych budynków, w których co najmniej 51 proc. to lokale mieszkalne, a przynajmniej jeden jest przedmiotem własności. Przekształcenie będzie miało charakter odpłatny – wyjaśnia adwokat Anna Maksymiuk z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.
Opłatę za przekształcenie będzie uiszczał dotychczasowy współużytkownik wieczysty. Jej wysokość będzie odpowiadała opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu 1 stycznia 2017 r. Będzie mogła być też waloryzowana, jednak nie częściej niż raz na pięć lat – z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do jej zapłaty.
– Opłata za przekształcenie ma być uiszczana przez 20 lat w przypadku lokali mieszkalnych, a w pozostałych przypadkach (np. garaż czy lokal usługowy) przez 33 lata od dnia wejścia w życie ustawy – wyjaśnia mecenas Maksymiuk.
Nowa wersja projektu przewiduje nadal system bonifikat. – Te będą ustanawiane w drodze zarządzeń wojewody i uchwał rad lub sejmików, które określą ich warunki. Stałą bonifikatą dla gruntów Skarbu Państwa będzie 50 proc. dla osób dokonujących jednorazowej opłaty (dotyczyć będzie tylko lokali mieszkalnych – red.) – mówi adwokat Marcin W. Cieśliński, wspólnik w kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy sp.k.
Nie należy się jednak spodziewać, że samorządy będą skłonne udzielać jakichkolwiek upustów. Co więcej, na preferencyjne traktowanie nie będą mogli liczyć mniej zamożni użytkownicy wieczyści.
– W nowej wersji projektu zrezygnowano z bonifikaty dla osób o niskim dochodzie na członka rodziny – zauważa mecenas Marcin W. Cieśliński.