Nie jest prawdą, że Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM) może pozbawić kobiety w ciąży, małoletnich, obłożnie chorych, emerytów i rencistów prawa do lokalu socjalnego. Osoby, które wymagają szczególnej ochrony, nie będą jej pozbawione - zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Tak resort odniósł się do artykułu "Eksmisja plus" opublikowanego w poniedziałkowej "Gazecie Wyborczej". "Narodowy Program Mieszkaniowy rządu może pozbawić kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, emerytów i rencistów szczególnej ochrony przed eksmisją na bruk" - czytamy. Chodzi o planowane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksie cywilnym, która ma zlikwidować katalog osób uprzywilejowanych do zamieszkiwania lokali socjalnych.

MIB, w odpowiedzi na pytanie PAP, podkreśliło: "W efekcie realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, osoby będące w sytuacji wymagającej wsparcia np. kobiety w ciąży, małoletni, obłożnie chorzy oraz emeryci i renciści, uzyskają możliwość mieszkania w godnych, pełnowartościowych warunkach mieszkaniowych nawet w tych gminach, które dzisiaj nie mogą zapewnić nawet substandardowych lokali socjalnych". Ponadto - przekonuje ministerstwo - NPM zakłada, że w przypadku mieszkań komunalnych wymagające wsparcia osoby, będą mogły pozostać w dotychczasowym mieszkaniu komunalnym, zawierając z gminą jedynie umowę najmu socjalnego.

MIB zaznaczyło, proponowane w NPM zmiany mają prowadzić do zwiększenia zasobu lokali socjalnych w gminach; umożliwią także gminom bardziej elastyczne wykorzystanie lokali socjalnych.

Według resortu zmiana w ustawie o ochronie praw lokatorów ma wyeliminować przyznawanie przez sąd prawa do lokalu socjalnego, bez sprawdzenia faktycznej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wskazało, że propozycje zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksie cywilnym mają na celu wyeliminowanie automatyzmu w przyznawaniu przez sąd prawa do lokalu socjalnego, bez sprawdzenia faktycznej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Obecnie - jak przypomniał resort - w Kodeksie cywilnym ustawodawca wprowadza zróżnicowanie ochrony ze względu na sytuację życiową lokatora, gdy chodzi o prawo do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji. Ustawa wyróżnia grupę osób, w stosunku do której przyznanie prawa do lokalu jest obligatoryjne, bez względu na inne okoliczności istniejące w sprawie. Sąd nie może odmówić takiego uprawnienia osobom, chyba że mogą one zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Resort zwraca uwagę, że "dziś wystarczy stwierdzenie, że osoba zalicza się do wymienionej w ustawie uprzywilejowanej grupy osób uprawnionych, (a) sąd nie może w takim wypadku weryfikować jej statusu".

Proponowane zmiany - zdaniem MIB - pozwolą na bardziej elastyczne wykorzystywanie już istniejących lokali socjalnych i komunalnych przez gminy. Jak dodało ministerstwo, towarzyszą im nowe instrumenty finansowe, pomagające gminom budować nowe mieszkania komunalne, użytkowane również na zasadach najmu socjalnego tam, gdzie taka pomoc mieszkaniowa będzie potrzebna.

Zgodnie z zapowiedziami, projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów do końca bieżącego roku.