Przy planowaniu budowy domu konieczne jest przestrzeganie określonych odległości od granicy posesji sąsiada. Kiedy trzeba oddalić dom od granicy o 4 metry, a kiedy o 3 metry? W jakich sytuacjach jest możliwe zmniejszenie tych odległości i budowanie nawet w granicy działki? Sprawdź, zanim zaplanujesz budowę domu.

Przed zakupem działki i wyborem projektu domu warto zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi minimalnych odległości budynków na działkach budowlanych. Budowanie domów, garaży, altan czy budynków gospodarczych często prowadzi do konfliktów z sąsiadami. Zdarza się, że właściciele nieruchomości położonych obok nie są zadowoleni z nowo wznoszonych obiektów, argumentując, że są one zbyt blisko ich własnych budynków lub granicy działki.

Jak daleko od granicy działki można postawić dom?

Informacje o tym, jak daleko od granicy działki sąsiada możemy postawić dom, są dostępne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065), które mówi o warunkach technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

Zasady są następujące:

  • Jeśli ściana domu z oknami lub drzwiami jest skierowana w stronę granicy, musi być od niej oddalona co najmniej o 4 metry.
  • Gdy ściana bez okien i drzwi jest zwrócona w stronę granicy, odległość ta powinna wynosić co najmniej 3 metry.

Te zasady dotyczą domów stawianych na działkach budowlanych. Warto jednak pamiętać, że czasami mogą obowiązywać inne odległości, w zależności od szczegółowych przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych, które ustanawiają inne odległości od granicy.

Budowa domu 1,5 metra od granicy sąsiada

Prawo zezwala na umiejscowienie budynku w odległości 1,5 metra od granicy, a nawet bezpośrednio przy niej, pod warunkiem uwzględnienia takiej możliwości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest, aby ściana domu przylegająca do granicy nie posiadała okien ani drzwi.

Istnieje również opcja postawienia budynku tuż przy granicy działki, jeżeli będzie on przylegał do ściany istniejącego już budynku na sąsiedniej działce. Wysokość takiego budowli musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy.

Odległość elementów budynku od granicy działki

Przepisy prawa również precyzują minimalne odległości elementów architektonicznych takich jak okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, galeria, taras, zewnętrzne schody, rampa lub pochylnia skierowane w stronę granicy działki. Odległość tych elementów od granicy nie może być mniejsza niż 1,5 metra. Warto zaznaczyć, że to ograniczenie nie obejmuje pochylni przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku, gdy budynek zostanie umiejscowiony bliżej niż wymagane standardowo 3 metry dla ścian bez okien i drzwi, zgodnie z prawem możliwe jest zmniejszenie odległości okapu skierowanego w stronę granicy do 1 metra.

Czytaj też: Kto przesunął budowę domu lub duży remont na wiosnę 2024 roku, ten sporo zyskał. Ceny materiałów budowlanych z dużą obniżką