Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w Polsce od 28 kwietnia 2023 r. Właściciele domów jednorodzinnych muszą przygotować się na kontrole i audyty energetyczne. Dowiedz się, kto musi posiadać świadectwo energetyczne, ile kosztuje i jakie grożą konsekwencje za brak tego dokumentu.

Właściciele domów jednorodzinnych w Polsce stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z obowiązkowym świadectwem energetycznym. Od 28 kwietnia 2023 r. ten dokument stał się wymogiem dla określonych typów nieruchomości, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania regularnych przeglądów systemów grzewczych.

Świadectwo energetyczne - kto musi je mieć?

Świadectwo energetyczne to dokument prezentujący roczne zużycie energii przez daną nieruchomość. Jest on kluczowy dla oceny potrzeb energetycznych budynku oraz identyfikacji obszarów, w których można oszczędzać energię. Mowa tu o oświetleniu, ale także systemach ogrzewania i klimatyzacji. Warto zaznaczyć, że większy remont może wymagać uzyskania nowego świadectwa, jeśli istotnie zmienia profil energetyczny nieruchomości.

Świadectwo energetyczne obowiązuje wszystkie nieruchomości wybudowane od 1 stycznia 2009 r. W przypadku starszych budynków świadectwo niezbędne jest tylko wtedy, gdy właściciel zamierza nieruchomość sprzedać lub wynająć.

Koszt świadectwa energetycznego

Koszt świadectwa energetycznego zależy głównie od rozmiaru nieruchomości i jej lokalizacji. Zazwyczaj oscyluje między 500 zł a 800 zł, ale dla dużych domów jednorodzinnych w dużych miastach może sięgnąć nawet 1000 zł lub więcej. Aby uzyskać świadectwo energetyczne, trzeba przeprowadzić audyt energetyczny, który mogą wykonać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami budowlanymi lub specjalistyczne firmy audytorskie.

Konsekwencje za brak świadectwa energetycznego

Brak obowiązkowego świadectwa energetycznego niesie ze sobą ryzyko kary finansowej, która może wynosić nawet do 5000 zł. Tak więc warto przestrzegać obowiązujących przepisów, gdyż nasz budżet domowy może mocno ucierpieć, kiedy przyjdzie nam zapłacić karę.

Kontrole systemów ogrzewania

Przepisy wprowadzające obowiązek świadectwa energetycznego wymagają również regularnych kontroli systemów ogrzewania w nieruchomościach. Ich częstotliwość zależy od rodzaju źródła ciepła i mocy kotła. Kontrole mogą odbywać się co 2, 3, 4 lub 5 lat.

Kto przeprowadza kontrolę?

Osoby odpowiedzialne za kontrole systemów ogrzewania muszą posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje do nadzorowania urządzeń energetycznych. Po kontroli zostaje sporządzony protokół, który musi być dostarczony właścicielowi nieruchomości w formie papierowej lub elektronicznej.

Warto pamiętać, że świadectwo energetyczne to ważny dokument, który nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także pomaga w zrozumieniu zużycia energii w budynku i podejmowaniu działań mających na celu jego poprawę. Dlatego warto zadbać o jego posiadanie i regularne aktualizacje, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.