Rodzice zamierzają kupić lokal w powstającym apart-hotelu – pisze pani Olga. – Interesuje nas, czy po nabyciu nieruchomości będzie można się w niej zameldować. W projekcie umowy jest napisane, że lokal ma być przeznaczony na cele usługowe. Jakie ryzyko wiąże się z kupnem takiej nieruchomości – pyta czytelniczka.
Nabycie lokalu w apart-hotelu to rodzaj inwestycji, który staje się konkurencyjny dla podstawowych form obrotu nieruchomościami. Wbrew pozorom schemat wcale nie jest zbyt skomplikowany. Otóż inwestor wznosi budynek podzielony na lokale posiadające własne księgi wieczyste. Następnie zawiera z zainteresowanym umowę kupna-sprzedaży. Jednocześnie nabywca oddaje inwestorowi nieruchomość w najem w zamian za wypłacany czynsz.
Inwestycja w apart-hotel to gwarancja zarobku. Co do zasady, inwestor nie uzależnia zapłaty czynszu od liczby gości w zakupionym lokalu lub zysków obiektu turystycznego. Wysokość opłaty należnej wynajmującemu wynosi około 6 proc. ceny nabycia nieruchomości rocznie. Jak łatwo obliczyć po 20 latach od kupna lokalu można z nawiązką odzyskać zainwestowaną kwotę.
Z informacji pani Olgi wynika, że rodzice poszukując nieruchomości, myślą o wykorzystywaniu jej na cele mieszkaniowe. W takim przypadku powinni zrezygnować z nabycia lokalu w apart-hotelu i zawrzeć tradycyjną umowę kupna-sprzedaży. Trzeba wiedzieć, że nieruchomości składające się na apart-hotel nie mają funkcji mieszkalnej. Ich nabycie ma prowadzić do realizacji celów usługowych. Dlatego nie wolno wskazać takiego lokalu jako adresu zameldowania. Mało tego, stałe zamieszkiwanie w apart-hotelu byłoby nieopłacalne. Lokal nabywany jest bowiem z myślą o świadczeniu usług charakterystycznych dla branży hotelarskiej.
Nabycie nieruchomości zawsze wiąże się ze sporym ryzykiem. Dlatego przed zainwestowaniem trzeba szczegółowo zapoznać się z postanowieniami umownymi. Zainteresowani muszą zdawać sobie sprawę, że oprócz umowy kupna-sprzedaży zawrą z inwestorem również umowę najmu. Należy więc przeanalizować nie tylko warunki związane z przeniesieniem własności, ale także sprawdzić obowiązki wynajmującego i najemcy. Szczególnie istotne jest, kto będzie ponosił koszty związane z nieruchomością w okresie umowy. Trzeba również sprawdzić sposób obliczania czynszu. Przyszłym właścicielom radzimy też negocjować cenę własnego pobytu.
Podstawa prawna
Art. 71–72 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Art. 662–663 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).