Ustawa o obrocie gruntami ma luki. Tak duże, że osoby i firmy posiadające działki rolne będą mogły się uchronić przed wprowadzanymi restrykcjami. Mają na to jednak niewiele czasu.
Rządowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw po brawurowym uchwaleniu przez parlament czeka już tylko na podpis prezydenta. Na jej mocy z dniem 30 kwietnia 2016 r. dojdzie do zamrożenia na 5 lat sprzedaży państwowej ziemi rolnej.
Prezent od senatorów