Nie o tym marzyła branża: projektowi autorstwa komisji kodyfikacyjnej wytyka zachowawczość, a w niektórych aspektach zbytni rygoryzm
Zakończyły się właśnie konsultacje projektu kodeksu budowlanego. Po zapoznaniu się z uwagami można odnieść wrażenie, że pomysł na uregulowanie procesu inwestycyjnego nie budzi u zainteresowanych entuzjazmu.
W ocenie Polskiego Związku Firm Deweloperskich projekt jedynie połowicznie realizuje swoje cele. Miał odbiurokratyzować procedury, poprawić działalność organów i zapewnić lepsze współdziałanie uczestników procesu budowlanego, tymczasem propozycje nie idą dostatecznie daleko, by osiągnąć te zamierzenia.