Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad kolejnymi regulacjami dotyczącymi rynku mieszkań i procesu budowlanego. Na konkretne projekty jeszcze poczekamy – na razie zapowiedział je szef resortu.

MRiT uważa, że deweloperzy, jak każda branża, mają swoje czarne owce. To ci, którzy maksymalizują swoje zyski kosztem jakości budowanych mieszkań i domów.

– Mieszkania, w których sąsiad sąsiadowi zagląda przez okno, a dzieci bawią się na kilkumetrowym, wciśniętym między wysokie budynki placu zabaw, to ostatnio dość powszechny obraz na nowych osiedlach w naszym kraju. Kilkunasto- czy nawet kilkumetrowe lokale użytkowe sprzedawane jako mikrokawalerki to niestety również nic nowego. Tego typu absurdy architektoniczne to efekt maksymalnego wykorzystania powierzchni przeznaczonej pod zabudowę, często z naginaniem obowiązujących przepisów budowlanych. Nasza propozycja zmiany uregulowań prawnych ma na celu ukrócenie tych praktyk poprzez jednoznaczne i niedające pola do niewłaściwej interpretacji brzmienie przepisów – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Zapewnić ma to nowe rozporządzenie zmieniające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Po zmianach prawa minimalna odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki ma wynieść co najmniej 5 m, chyba że sąsiednia działka nie jest przeznaczona pod zabudowę. Dziś są to 3 m lub 4 m. Minimalna odległość pomiędzy ścianami budynku magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni zabudowy ponad 1000 mkw. a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego ma wynosić 30 m.

Resort zapowiedział też zmiany dotyczące rozmieszczenia na terenie osiedli miejsc parkingowych. Dziś odległość miejsca postojowego od okien mieszkań, w zależności od wielkości parkingu, musi być nie mniejsza niż 7 m lub 10 m. Wymóg ten nie dotyczy jednak miejsc dla niepełnosprawnych. Chodzi o to, by mieli jak najkrótszą drogę do pokonania od samochodu do domu. Zdaniem MRiT taka treść przepisów spowodowała, że przy wielu nowych inwestycjach miejsca dla niepełnosprawnych zaczęły dominować na parkingach. Nowe regulacje mają dopuszczać maksymalnie 6 proc. stanowisk postojowych zbliżonych do okien dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do wszystkich miejsc postojowych w ramach jednej inwestycji.

Nowe rozporządzenie ureguluje też wielkość i urządzenie placów zabaw. Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowo projektowanych budynkach będzie musiała wynosić nie mniej niż 25 mkw., ale będą wyjątki od tej zasady. Miedzy innymi dla hoteli.

Przy okazji omówienia planowanych zmian warunków technicznych minister rozwoju, w ramach uzdrawiania rynku mieszkaniowego, zapowiedział, że od 6. mieszkania kupowanego w jednej inwestycji będzie pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc. Zakup pierwszego mieszkania na rynku wtórnym ma być zwolniony z podatku od czynności cywilno-prawnej. ©℗