Standard energetyczny budynków w większości przypadków odpowiada okresowi, w jakim zostały one zbudowane i ówcześnie obowiązującym przepisom. Tylko kapitalny remont albo głęboka termomodernizacja mogły zasadniczo ten standard zmienić.

Istotną barierą są ograniczone możliwości ich sfinansowania przez prywatnych właścicieli. Dotyczy to szczególnie mniej zamożnych obszarów wiejskich, zwłaszcza że dotychczasowe systemy wsparcia, choć i tak niewystarczające, kierowane były prawie wyłącznie do właścicieli publicznych, a nie prywatnych. Na terenach wiejskich tylko 3 proc. budynków miało realny dostęp do dofinansowania ich termomodernizacji. A zatem możliwości wsparcia pozbawione były głównie obszary, w których i tak jedną z istotnych barier rozwoju jest niższy komfort życia, w tym mieszkania, i ubóstwo energetyczne, pociągające za sobą wykluczenie społeczne – czytamy w raporcie „Jak wielkie możliwości w małych budynkach
– szansa na poprawę jakości życia w gminach”, opracowany przez firmę Rockwool.

Jak standard energetyczny budynku wpływa na zapotrzebowanie na ciepło i paliwa? Oto kilka przykładów z powyższego raportu.

Mały dom jednorodzinny

Reklama

Murowany dom jednorodzinny z dachem dwuspadowym, z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni 82 m². Dom jest nieocieplony i posiada stare drewniane okna, stare drzwi, wentylację naturalną. Ogrzewany jest za pomocą kotła węglowego.
578 kWh/m2rok - Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania*
5 100 zł - Roczny koszt ogrzewania budynku**
6,8 tony węgla - Ilość węgla kamiennego potrzebna do ogrzania domu w ciągu 1 roku***


Dom jednorodzinny typu kostka

Reklama

Murowany jednopiętrowy budynek w kształcie kostki, o płaskim dachu i powierzchni 118 m². Dom jest nieocieplony (z wyjątkiem poddasza) i posiada stare drewniane okna, stare drzwi i wentylację naturalną. Ogrzewany jest za pomocą kotła węglowego
501 kWh/m2rok - Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania*
6 500 zł - Roczny koszt ogrzewania budynku**
8,5 tony węgla - Ilość węgla kamiennego potrzebna do ogrzania domu w ciągu 1 roku***


Większy dom jednorodzinny dwukondygnacyjny

Budynek murowany z lat 60-tych, z przyziemiem i wysokim parterem, o skośnym dachu i poddaszu nieużytkowym, o powierzchni 230 m². Dom nieocieplony z wyjątkiem stropu poddasza, posiadający stare drewniane okna, stare drzwi i wentylację naturalną. Ogrzewany za pomocą starego kotła węglowego.
342 kWh/m2rok - Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania*
8 500 zł - Roczny koszt ogrzewania budynku**
11,3 tony - Ilość węgla kamiennego potrzebna do ogrzania domu w ciągu 1 roku***


* Wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888).
** Dla standardowych warunków użytkowania, przy normowych temperaturach.
*** Dla węgla kamiennego o kaloryczności 25 GJ/t, w cenie 750 zł/t.Ile można zaoszczędzić?

Autorzy raportu oceniają, że termodernizacja może przynieść nawet do 6 tysięcy złotych rocznie w zależności od wielkości domu i przeprowadzonych ociepleń.

Mały dom jednorodzinny

Ocieplenie ścian - koszt
Izolacja grub. 16 cm 11.550 zł
Oszczędność roczna 2.350 zł

Ocieplenie dachu - koszt
Izolacja grub. 20 cm 6.700 zł
Oszczędność roczna 780 zł

Wymiana okien - koszt
Wymiana 6 okien 3.300 zł
Oszczędność roczna 180 zł

Całkowity koszt inwestycji 21.550 zł
Roczny koszt ogrzewania budynku 1.820 zł
Roczna oszczędność kosztów ogrzewania 3.280 zł
Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania - 206 kWh/m2rok
Ilość węgla kamiennego potrzebna do ogrzania budynku w ciągu 1 roku - 2,42 tony.Dom jednorodzinny typu kostka

Ocieplenie ścian
Izolacja grub. 15 cm 19.500 zł
Oszczędność roczna 3.055 zł

Ocieplenie dachu
Izolacja grub. 20 cm 5.500 zł
Oszczędność roczna 880 zł

Ocieplenie stropu nad piwnicą
Izolacja grub. 12 cm 4.500 zł
Oszczędność roczna 235 zł

Wymiana okien
Wymiana 8 okien i 4 drzwi balkonowych 11.250 zł
Oszczędność roczna 600 zł

Całkowity koszt inwestycji 40.750 zł
Roczny koszt ogrzewania budynku 1.800 zł
Roczna oszczędność - kosztów ogrzewania 4.700 zł
Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania 138 kWh/m2rok
Ilość węgla kamiennego potrzebna do ogrzania budynku w ciągu 1 roku 2,35 tonyWiększy dom jednorodzinny dwukondygnacyjny

Ocieplenie ścian
Izolacja grub. 16 cm 22.600 zł
Oszczędność roczna 4.600 zł

Ocieplenie dachu
Izolacja grub. 20 cm 9.480 zł
Oszczędność roczna 770 zł

Wymiana okien
Wymiana 16 okien i 2 drzwi balkonowych 11.400 zł
Oszczędność roczna 400 zł
Całkowity koszt inwestycji 43.480 zł
Roczny koszt ogrzewania budynku 2.710 zł
Roczna oszczędność kosztów ogrzewania 5.700 zł
Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania 109 kWh/m2rok
Ilość węgla kamiennego potrzebna do ogrzania budynku w ciągu 1 roku - 3,6 tony


Energooszczędność nadal problemem

Dane z raportu „Energia Inteligentna” przygotowanego przez Frost & Sullivan przy współpracy ze Schneider Electric wskazują, że największą energochłonnością odznacza się sektor przemysłu i handlu – 33% światowego zużycia. W dalszej kolejności są to gospodarstwa domowe (29%), transport (26%), usługi 9% oraz inne, takie, jak sektor budowlany, rolnictwo, rybołówstwo (3%).

Autorzy raportu „Energia Inteligentna” wskazują, iż znaczący udział w światowym zużyciu energii generują właśnie budynki – 25%. - Potwierdza to sytuacja w Polsce, gdzie brak inwestycji w efektywne energetycznie rozwiązania dla budynków to jeden z kluczowych problemów wpływających na duże koszty energii. Istnieją już jednak rozwiązania, które pomagają w zmniejszeniu zużycia energii o 30 proc. w istniejących budynkach oraz do 70 proc. w nowych budynkach – podkreślał w trakcie panelu Jacek Parys, Wiceprezes Pionu Budynków w Schneider Electric. Mamy, więc konkretne narzędzia, z których możemy i powinniśmy korzystać - dodaje Jacek Parys.