Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło założenia systemu wsparcia dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Pierwsze rozwiązanie to system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M. Drugie to konto oszczędnościowe na jego zakup.

Kto może dostać Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nie ma i nie miała także spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Kredyt mogą także wziąć małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka. W tym przypadku wystarczy, jeśli warunki wieku i „pierwszego mieszkania” spełni tylko jedno z nich.

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Dopłata

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Wysokość rat kredytu hipotecznego – przykłady

Małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%.

  • W okresie 10 lat dopłata od rządu pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały.
  • Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł.
  • Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3 172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.
  • Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4 213,44 zł.
Pierwsze Mieszkanie. Przykład / Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pierwsze Mieszkanie. Przykład / Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pierwsze Mieszkanie. Przykład / Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pierwsze Mieszkanie. Przykład / Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pierwsze Mieszkanie. Przykład / Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać?

Osoby, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny.

Jakie muszę spełnić warunki?

Kredytobiorca musi spełnić następujące warunki:
posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:

  • nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
  • nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz

w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończonych 45 lat.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. Oprocentowanie to zostanie powiększone o marżę i prowizję banku, jeśli będzie pobierana.

Czy oprocentowanie kredytu jest stałe?

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej.

W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2 proc. + marża banku.

Czy mogę połączyć kredyt z programem Mieszkanie bez wkładu?

Tak, przewiduje się możliwość udzielenie kredytu z prawem dopłat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny.

Czy poza oprocentowaniem kredytu poniosę dodatkowe koszty kredytu?

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym, poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Co się stanie, gdy zakończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania? Czy moja rata nie wzrośnie wtedy kilkukrotnie?

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że bank oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania, musi uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

Czy będą mi przysługiwać spłaty rodzinne?

Nie. W przypadku zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego z prawem dopłat nie będzie można skorzystać ze spłat rodzinnych.

Czy są limity ceny na m2 mieszkania?

Nie przewidziano ograniczenia ceny m2 lokalu mieszkalnego. Określone zostały jedynie maksymalne kwoty kredytu, jaki może zostać udzielony w ramach programu – jest to odpowiednio:

  • 500 tys. zł dla singla
  • 600 tys. zł dla małżonków lub osób wychowujących w gospodarstwie domowym co najmniej 1 dziecko

Czy będą limity udzielanych kredytów w ciągu roku?

Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewidujemy, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową.

Czy jeśli mój współmałżonek ma już mieszkanie, mogę skorzystać z programu?

Przynajmniej 1 z małżonków musi spełniać warunek udzielenia kredytu z prawem dopłaty.

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

Tak, przy czym w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym partnerzy wychowują co najmniej 1 dziecko, limit kredytu będzie wynosił 600 tys. zł.

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu?

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to mogę skorzystać z programu?

Nie. Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie (albo dom jednorodzinny) po raz pierwszy. Osoba, która miała wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła skorzystać z programu.

Jakie banki będą brały udział w programie?

Zakładamy, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu.

Czy obcokrajowiec będzie mógł skorzystać z programu?

Tak, jeżeli prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Polski.

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Nie. Taki kredytobiorca nie spełni warunku nabywania pierwszej nieruchomości mieszkaniowej.

Od kiedy będę mogła wziąć preferencyjny kredyt na pierwsze mieszkanie?

Zakładamy, że nie później niż w III kwartale 2023 r.