Unijni urzędnicy uważają, że platformy powinny być bardziej transparentne oraz dzielić się z organami publicznymi informacjami na temat użytkowników korzystających z ich serwisów. Statystyki dotyczące tego, jacy turyści wynajmują jakie obiekty i na jak długo, mogłyby być wykorzystywane przez lokalne władze (np. by lepiej kształtować politykę turystyczną w regionie). Potrzeba w tym celu przepisów określających zasady przekazywania takich danych, przede wszystkim w zgodzie z RODO.
KE zastanawia się też nad przyjęciem mechanizmów zapewniających rejestrację wszystkich ofert zamieszczanych w serwisach. Po to, aby konsumenci mieli pewność, że korzystają z ofert wynajmu odbywającego się zgodnie z prawem. Rejestracja pomogłaby również wyeliminować oferty naruszające zasady uczciwej konkurencji oraz przepisy podatkowe.