W pierwszym kwartale przyszłego roku Komisja Europejska planuje przyjąć przepisy dotyczące platform pośredniczących w wynajmie krótkoterminowym (np. Airbnb i Booking.com). Do 13 grudnia 2021 r. potrwają konsultacje publiczne w tym zakresie.

Unijni urzędnicy uważają, że platformy powinny być bardziej transparentne oraz dzielić się z organami publicznymi informacjami na temat użytkowników korzystających z ich serwisów. Statystyki dotyczące tego, jacy turyści wynajmują jakie obiekty i na jak długo, mogłyby być wykorzystywane przez lokalne władze (np. by lepiej kształtować politykę turystyczną w regionie). Potrzeba w tym celu przepisów określających zasady przekazywania takich danych, przede wszystkim w zgodzie z RODO.
KE zastanawia się też nad przyjęciem mechanizmów zapewniających rejestrację wszystkich ofert zamieszczanych w serwisach. Po to, aby konsumenci mieli pewność, że korzystają z ofert wynajmu odbywającego się zgodnie z prawem. Rejestracja pomogłaby również wyeliminować oferty naruszające zasady uczciwej konkurencji oraz przepisy podatkowe.
Komisja Europejska chce jednocześnie ulżyć platformom i wynajmującym. Zauważa, że państwa członkowskie, a także wiele poszczególnych miast, posiadają własne regulacje dotyczące rejestracji ofert wynajmu krótkoterminowego. Powoduje to niepotrzebne obciążenie zarówno platform pośredniczących, jak i osób wynajmujących lokale turystom. Nierzadko takie same restrykcje obowiązują zarówno profesjonalistów, jak i osoby wynajmujące lokale wyłącznie okazjonalnie. Pojawia się więc pomysł uwspólnienia zasad i procedur.
Propozycje KE przychylnie ocenia Anita Bagien z wydziału promocji miasta i turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Podczas zorganizowanych przez komisję w ostatni piątek warsztatów przedstawiła pogląd, że podawanie fałszywego numeru rejestracji z ewidencji obiektów mogłoby skutkować tymczasowym wyłączeniem ofert takiego podmiotu.
Wynajem krótkoterminowy mieszkań (tzw. STR od ang. short-term accommodation rental) odpowiada za ponad 23 proc. wszystkich wynajmów w sektorze turystycznym. Ten odsetek stale rośnie. Coraz częściej za STR-ami stoją małe i średnie firmy, a nie osoby prywatne.
Z danych Eurostatu wynika, że w 2019 r. najpopularniejszymi polskimi miastami dla turystów są odpowiednio: Kraków, Warszawa, Gdańsk oraz Wrocław.