elementy obligatoryjne i nie

Listę zagadnień, które muszą być ustalone przez radę gminy, określa art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243; dalej: u.o.p.l.). Powyższa delegacja ustawowa wskazuje, co koniecznie musi się znaleźć w uchwale rady gminy. [ramka 1]