Szukam mieszkania, przeglądam różne oferty i chyba zdecyduję się na pomoc agencji. Jednak zaproponowana umowa dotycząca pośrednictwa zawiera szereg sformułowań, które budzą moje wątpliwości. Czy biuro w umowie o pośrednictwo może np. zastrzegać wysokość kary? – pyta pan Marek.
Korzystanie z usług pośrednika jest powszechne na całym świecie, są kraje, gdzie wręcz niemożliwe jest kupno lub wynajęcie nieruchomości bezpośrednio od właściciela. Konkurencja wśród pośredników jest ogromna, ale też niestety trafiają się nieuczciwe agencje, które wykorzystują niewiedzę klientów.
Warto zaglądać na stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na bieżąco prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych. Dla ułatwienia działa także wyszukiwarka według branż, na przykład turystyka, handel elektroniczny lub właśnie nieruchomości. Do rejestru wpisywane są postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem sądu.
We wrześniu do rejestru klauzul niedozwolonych trafiły między innymi zapisy o karze umownej. W umowie o pośrednictwo w jednej z agencji był zapis, według którego jeśli zamawiający zawrze transakcję objętą umową z pominięciem pośrednika, to zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotnej prowizji. A tymczasem zgodnie z przepisami kara umowna może dotyczyć tylko niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. W dodatku nie może dotyczyć wyłącznie konsumenta ani też być rażąco wygórowana. Inne zapisy z umów, które ostatnio trafiły na listę klauzul niedozwolonych, dotyczą np. konieczności zapłacenia prowizji od faktycznej transakcji, bez względu na to, na jaki jej rodzaj klient zgłosił zapotrzebowanie do pośrednika.
Podstawa prawna
Art. 385, art. 483 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).