Można powiedzieć, że Miejskie Biuro Najmu w Poznaniu to prototyp społecznych agencji najmu, które zamierza wprowadzić rząd. Dlaczego miasto zdecydowało się je utworzyć?
Miejskie Biuro Najmu to program realizowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL), który w imieniu miasta realizuje zadania związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych poznaniaków. Miasto co roku tworzy nową listę osób ubiegających się o lokale komunalne. Część z nich, ok. tysiąca osób, choć spełnia kryteria dochodowe i jest w trudnej sytuacji życiowej, nie ma szans, by taki lokal z zasobów miasta otrzymać, bo ich liczba jest ograniczona. Dla nich w 2018 r. powstało Miejskie Biuro Najmu – pośrednik w wynajmie mieszkań z rynku komercyjnego.