Wszystkie kluby za dalszymi pracami nad rządowym projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Projekt przedstawił wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk , który powiedział, że odwrócony kredyt hipoteczny będzie nową usługą, która pozwoli właścicielom nieruchomości uzyskiwać środki na bieżące potrzeby, a spadkobiercy takiej osoby będą mieli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu i zachowania nieruchomości. Będą też mogli przenieść prawo własności na bank i uczestniczyć w rozliczeniu umowy kredytowej. Podczas wystąpień klubowych Krystyna Skowrońska z PO powiedziała, że odwrócony kredyt hipoteczny będzie - w przeciwieństwie do renty dożywotniej, która wiąże się z utratą nieruchomości - produktem bezpiecznym. Gabriela Masłowska z PiS wskazywała, że decyzja o wzięciu tego typu kredytu to decyzja "przez łzy". "Dlatego - jak mówiła - ustawa wymaga poważnego zastanowienia, by nie była ona przysłowiowym gwoździem do trumny dla kredytobiorcy oraz, by nie utrwalała co ma miejsce w Polsce, czyli przewagi banków nad kredytobiorcami".

"To projekt spóźniony i zbędny, bo taki sam naszego autorstwa od 14 miesięcy leżakuje w Sejmie" - powiedziała Anna Bańkowska z SLD. Dodała, że jest to także projekt połowiczny, bo nie rozwiązuje w ogóle problemu tzw. rent dożywotnich. Wincenty Elsner z Twojego Ruchu zadeklarował poparcie dla projektu, wyraził jednak żal, że brak komunikacji pomiędzy ministerstwem finansów i gospodarki spowodowało, że tak późno został on Wysokiej Izbie przedstawiony. Mieczysław Kasprzak z PSL powiedział, że to jest ważny i trudny projekt, bo wkracza w wiele dziedzin życia. Mówimy tutaj o majątku gromadzonym przez lata przez osoby starsze, które znalazły się trudnej i zagmatwanej sytuacji życiowej.. Później mogą się pojawić spadkobiercy, którzy nie chcieli się wcześniej taką osoba opiekować." To wszystko należy w tym projekcie uwzględnić" - powiedział Kasprzak.

Ustawa przewiduje, że podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego będzie rynkowa wartość danej nieruchomości. Kredyt będzie udzielany w walucie, w jakiej klient otrzymuje większość dochodów. Uprawnienia do zawierania umów odwróconego kredytu hipotecznego będą miały wyłącznie instytucje podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich UE. O odwrócony kredyt hipoteczny będzie się mogła starać osoba w każdym wieku.

Reklama