Jedną z kilku instytucji zmienionych przez Ustawodawcę stała się kwestia związana z pozwoleniami na budowę ich terminem ważności oraz listą obiektów, na które takie pozwolenia nie będą dłużej wymagane.

Planując realizację inwestycji budowlanej takiej jak budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek biurowy czy budynek przemysłowy, co do zasady należy liczyć się z tym, że takie przedsięwzięcie będzie wymagać pozwolenia na budowę. Dokument ten to nic innego jak decyzja administracyjna niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych.