Niestosowanie się do zasad programu Mieszkanie dla Młodych oznaczać będzie problemy. Lepiej więc zapoznać się z regułami gry, bo ich złamanie oznacza odebranie dopłaty (nie całej, a jej części). Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Dopłaty do kredytów hipotecznych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych cieszą się zainteresowaniem Polaków. Przez pierwsze trzy miesiące do Banku Gospodarstwa Krajowego trafiło 4,4 tys. wniosków na łączną kwotę dopłat blisko 100 mln zł. Od złożenia wniosku do wypłaty środków musi trochę potrwać, lecz warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach otrzymaną ze skarbu państwa dopłatę trzeba będzie oddać – może do tego dojść jeśli beneficjent złamie zasady działania programu.

Osoba, która dostanie dofinansowanie, w okresie pięciu lat nie będzie mogła sprzedać subsydiowanego mieszkania ani go wynająć lub użyczyć komuś innemu, ani też zmienić przeznaczenia użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. na lokal usługowy). Nie można też wejść w posiadanie innego lokalu mieszkaniowego. Jeśli dojdzie do któregoś z wymienionych zdarzeń, kredytobiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie.

Home Broker podpowiada: czego w ciągu 5 lat nie można zrobić w MdM

Reklama

- sprzedać mieszkania kupionego na kredyt z dopłatami;
- wynająć go ani użyczyć innej osobie;
- zmienić przeznaczenia użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie
własnych potrzeb mieszkaniowych;
- wejść w posiadanie innego lokalu mieszkaniowego (za wyjątkiem otrzymania go w drodze spadku).Nie trzeba będzie jednak oddawać wszystkich otrzymanych pieniędzy, a jedynie ich proporcjonalną część za czas jaki upłynie od zajścia którejś w/w sytuacji do końca pięcioletniego okresu ochronnego. Liczy się to dzieląc liczbę pełnych miesięcy pozostających do zakończenia pięcioletniego okresu ochronnego przez liczbę 60 (liczba miesięcy w pięciu latach). Na przykład osoba, która dostała 30 tys. zł dopłaty i po dwóch latach sprzedała mieszkanie musi oddać 18 tys. zł (36 miesięcy do końca okresu ochronnego podzielone przez 60 mies. i pomnożone przez 30 tys. zł).

Reklama

O zmianie sytuacji poinformuj sam

Istotną informacją jest, że to po stronie kredytobiorcy (beneficjenta programu) leży obowiązek poinformowania Banku Gospodarstwa Krajowego o zajściu zdarzenia wymienionego w ustawie. Można to zrobić na przykład za pośrednictwem banku, w którym spłaca się kredyt, ale trzeba uczynić to w ciągu 30 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia.

Na zwrot odpowiedniej kwoty pieniędzy na konto Funduszu Dopłat beneficjent ma 60 dni liczone od dnia wystąpienia zdarzenia, które pozbawiło go prawa do pomocy w ramach programu MdM. Niedopełnienie tego obowiązku grozi naliczeniem odsetek ustawowych.
Ale od zasady o tym, że beneficjent nie może wejść w posiadanie innego mieszkania, jest jeden wyjątek. Mieszkanie takie można otrzymać w spadku – wówczas dopłat nie trzeba zwracać.

W obecnych zasadach jest jednak niezgodność: aby uzyskać dopłaty nie można być właścicielem mieszkania, ale współwłaścicielem być można, natomiast jak już ktoś uzyska dopłatę to nie może zostać ani właścicielem, ani współwłaścicielem nieruchomości mieszkalnej.