Autorzy raportu tłumaczą, że wygaszanie programu Rodzina na swoim, pogorszenie sytuacji gospodarczej wpłynęły na wyniki początku tego roku.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do marca tego wydano blisko 30 tysięcy pozwoleń na budowę, czyli o 23% mniej niż w tych samych miesiącach roku poprzedniego oraz 21% mniej niż w IV kwartale 2012 roku.

Liczba budów rozpoczętych była niższa o 31% i wyniosła 21 570 nowych inwestycji w porównaniu do I kwartału 2012 roku.

Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku przyniosły nieznaczny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W ujęciu rocznym wyniósł on zaledwie 2%, natomiast kwartalnie liczba gotowych mieszkań spadła o 22% i wyniosła 37 161.