Rząd chce, aby sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa była zablokowana przez kolejne 5 lat, ale nie dotyczyła działek mniejszych niż 5 ha.
Obecnie spod działania przepisów są wyłączone jedynie grunty nieprzekraczające 2 ha. Ustawa w tej sprawie została przyjęta w kwietniu 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 869) – zakaz sprzedaży nieruchomości ZWRSP miał obowiązywać 5 lat, co oznacza, że wygasłby on w przyszłym roku.
W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji ustawy, który w ubiegły piątek trafił do konsultacji. Przewiduje on wydłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości z państwowego zasobu o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.
W projekcie proponuje się też, aby wyłączenie danej nieruchomości spod wstrzymania sprzedaży obejmowało także udziały we współwłasności działki. Sam zakaz sprzedawania gruntów ZWRSP został wprowadzony w związku z upływem 1 maja 2016 r. 12-letniego okresu ochronnego na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców. Ustawa w tej sprawie wprowadzała też ograniczenia w obrocie prywatnymi gruntami rolnymi.