statystyki

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości z budynkiem biurowym

autor: Marcin Szymankiewicz17.08.2020, 08:56; Aktualizacja: 17.08.2020, 08:57
W analizowanej sprawie do pierwszego zasiedlenia doszło nie później niż w sierpniu 2014 r., kiedy to spółka nabyła ten budynek z gruntem (na podstawie przedstawionego stanu faktycznego nie można ustalić, czy do pierwszego zasiedlenia nie doszło wcześniej, nie ma to jednak znaczenia dla analizowanego przypadku).

W analizowanej sprawie do pierwszego zasiedlenia doszło nie później niż w sierpniu 2014 r., kiedy to spółka nabyła ten budynek z gruntem (na podstawie przedstawionego stanu faktycznego nie można ustalić, czy do pierwszego zasiedlenia nie doszło wcześniej, nie ma to jednak znaczenia dla analizowanego przypadku).źródło: ShutterStock

Zgodnie z art. 19a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W analizowanej sprawie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dostawy nieruchomości powstanie 17 sierpnia 2020 r., tj. w dniu sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży i wydania nieruchomości.

Spółka z o.o. Y (podatnik VAT czynny) sprzedała 17 sierpnia 2020 r. niepowiązanej firmie X (podatnik VAT czynny) położoną w Łomży nieruchomość z budynkiem biurowym. Akt notarialny sporządzono 17 sierpnia 2020 r. i tego dnia nastąpiło wydanie nieruchomości. Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 1 000 000 zł, w tym wartość gruntu 200 000 zł, przy czym cena ta ma być powiększona o VAT, jeśli on wystąpi. Zgodnie z ustaleniami opłaty notarialne ponosi nabywca.

Spółka nie otrzymała zaliczki ani żadnej innej formy przedpłaty. Budynek ten spółka nabyła w sierpniu 2014 r. od niepowiązanej firmy A (podatnik VAT czynny) za cenę 750 000 zł netto, w tym wartość gruntu: 150 000 zł netto. Zapłaty dokonała na rachunek rozliczeniowy firmy A. VAT od nabycia tej nieruchomości w wysokości 172 500 zł odliczyła w części (proporcjonalnie) w deklaracji VAT-7 za sierpień 2014 r. Y od początku swej działalności prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z VAT, z tego względu podatek naliczony od części nabywanych towarów i usług rozlicza strukturą zakupów. W ten sposób rozliczony był też zakup tej nieruchomości. W 2014 r. proporcja wstępna wyniosła 80 proc.

Spółka dokonała korekty rocznej za lata 2014–2019. Na gruncie CIT zaliczyła ona budynek oraz grunt do środków trwałych w sierpniu 2014 r. Wartość początkowa budynku wyniosła 753 000 zł (cena nabycia została powiększona o koszty notarialne i opłaty sądowe, łącznie z nieodliczonym VAT, związane z nabyciem tej nieruchomości w części przypadającej na budynek), a gruntu 150 750 zł. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za wrzesień 2014 r. Spółka Y i firma X są polskimi rezydentami podatkowymi. Rokiem podatkowym Y jest rok kalendarzowy. Dla spółki właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc., a VAT i zaliczki na CIT Y rozlicza na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Spółka w okresie posiadania nieruchomości nie dokonywała na nią żadnych nakładów o charakterze ulepszeniowym. Jak powinna rozliczyć sprzedaż tej nieruchomości na gruncie VAT, CIT i PCC?

VAt

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (zob. art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (zob. art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Z kolei miejscem dostawy jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych miejsce, w którym znajdują się one w momencie dostawy (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Zatem sprzedaż nieruchomości stanowi dla spółki Y odpłatną dostawę towarów.

Zgodnie z art. 19a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W analizowanej sprawie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dostawy nieruchomości powstanie 17 sierpnia 2020 r., tj. w dniu sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży i wydania nieruchomości.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Uwaga! W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT).

W analizowanej sprawie strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 1 000 000 zł, w tym wartość gruntu 200 000 zł. Przy czym cena ta ma być powiększona o VAT, jeśli on wystąpi. Zatem podstawa opodatkowania dostawy budynku (łącznie z gruntem, który wchodzi w skład podstawy jego opodatkowania) wyniesie 1 000 000 zł.

W przypadku dostawy budynków z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, dlatego powinien on być opodatkowany według tych samych zasad, co znajdujący się na nim budynek.


Pozostało 82% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Rankingi i raporty

Galerie