Komisja weryfikacyjna nakazała we wtorek zwrot ponad 7,5 mln zł nienależnego świadczenia przez beneficjentów reprywatyzacji nieruchomości przy Zielnej 32. Organ stwierdził też nieważność reprywatyzacji nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 85 i nakazał jej zwrot.

O decyzjach komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji poinformował we wtorek jej przewodniczący Sebastian Kaleta. Kolejny majątek przywracany Warszawie. "Łącznie dzisiaj można powiedzieć o zwrocie 12 mln zł. Bo jest to gotówka za transakcję, która nigdy nie powinna mieć miejsca i z drugiej strony nieruchomość warta 5 mln zł" - powiedział Kaleta.

Jak poinformował komisja podczas wtorkowego posiedzenia uznała, że decyzja prezydenta miasta o zwrocie działki przy dawnej Zielnej 32 została wydana z naruszeniem prawa. Chodzi decyzję reprywatyzacyjną z listopada 2002 r., zgodnie z którą nieruchomość przekazano beneficjentom, którzy nabyli do niej prawa i roszczenia za 110 tys. zł. Nieruchomość została następnie sprzedana za prawie 8 mln zł.

"Wzbogacenie się tak gigantyczne na tej nieruchomości jest wzbogaceniem w pewien sposób niezgodnym z prawem, a zatem kwota, która została uzyskana z jej sprzedaży, powinna być zwrócona" - wskazał Kaleta.

Polityk podkreślił przy tym, że do zwrotu powinno dojść też dlatego, że wniosek reprywatyzacyjny złożyła osoba nieuprawniona. "Osoba, która nie była właścicielem, ani następcą prawnym.(...) A jako, że nie było wniosku złożonego w sposób prawidłowy, nieruchomość nigdy nie powinna była zostać zwrócona" - wskazał Kaleta.

Z kolei w sprawie nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 85 komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji reprywatyzacyjnej z 2011 r. i nakazała zwrot nieruchomości do zasobów miasta.

Kaleta wskazywał, że roszczenia do nieruchomości nabyto za 80 tys. zł przy wartości nieruchomości wynoszącej 5 mln zł. Jak zaznaczył, w przypadku tej nieruchomości nie zaszły nieodwracalne skutki prawne, ponieważ nie została ona sprzedana.

Komisja weryfikacyjna uznała niedopuszczalność reprywatyzacji Krakowskiego Przedmieścia 85 z uwagi na położenia nad Trasą W-Z oraz niewspółmierną wartość roszczeń.

Kaleta zapewnił też, że komisja konsekwentnie prowadzi postępowania. "Jest jeszcze bardzo dużo spraw przed nami, a jak widać skala odkrywanych nieprawidłowości jest bardzo duża" - dodał.

O zwrot niezabudowanej nieruchomości przy dawnej ulicy Zielnej 32 starali się po wojnie sukcesorzy zmarłych właścicieli. Prezydium Rady Narodowej Warszawy odmówiło wówczas przyznania prawa do gruntu. Jednak w 2001 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność tej decyzji, argumentując to postanowienie brakiem przeprowadzenia odpowiedniego postępowania wyjaśniającego. W konsekwencji w listopadzie 2002 r. miasto wydało decyzję reprywatyzacyjną na rzecz dwojga beneficjentów, którzy nabyli roszczenia do Zielnej 32 za 110 tys. zł. Ostatecznie działka została sprzedana za prawie 8 mln zł.

Nieruchomość przy Krakowskim Przedmieściu 85 zlokalizowana nad tunelem Trasy W-Z została zreprywatyzowana we wrześniu 2011 r. Wcześniej Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji z końca lat 40-tych o odmowie przyznania prawa własności dotychczasowym właścicielom. W tym przypadku beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej za 80 tys. zł nabyli prawa i roszczenia do nieruchomości wartej 5 mln zł.