Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszów, pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami koronawirusa - m.in. takie efekty ma przynieść przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt, o którym poinformował resort rozwoju.

Projekt pakietu mieszkaniowego składa się z 13 ustaw, które maja wspierać rozwój mieszkalnictwa w Polsce. W czwartek został on zaakceptowany przez Stały Komitet RM. Teraz musi przyjąć go rząd.

"Zaproponowany przez nas szeroki pakiet zmian w budownictwie społecznym i komunalnym jest odpowiedzią na wciąż rosnący popyt na tańsze mieszkania na wynajem. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, wywołanej pandemią koronawirusa, zapotrzebowanie to może rosnąć. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które z jednej strony oferują rodzinom dopłaty do czynszów, a z drugiej dopłaty do gminnych czy miejskich spółek mieszkaniowych, które pozwolą budować tańsze mieszkania" - powiedziała cytowana w komunikacie wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jej zdaniem nowe rozwiązania dla budownictwa mają być impulsem dla polskiej gospodarki, która musi na nowo przyspieszyć po okresie zamrożenia.

Ministerstwo wyjaśniło, że projekt zmian w przepisach zakłada m.in. wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań w TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc. Wyższe dopłaty mają dotyczyć też budowy mieszkań komunalnych (na pokrycie 50 proc. kosztów inwestycji). Wprowadzone mają być też zasady finansowania, a nie refinansowania.

Nowe przepisy zakładają też uelastycznienie zasad dotyczących czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w OZE, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Pakiet przewiduje ponadto premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat. Obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać ze środków FTiR premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.

Ministerstwo dodało, że nowe rozwiązania wprowadzą wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 proc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS.

W pakiecie mieszkaniowym przewidziano też, że w przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy, będzie można zamienić umowę najmu na umowę najmu z dojściem do własności.

MR wskazało, że projekt przewiduje dopłaty do czynszów w programie "Mieszkanie na start" i szansę dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej. Poinformowano o opcji "stających na nogi", czyli dopłat do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi.

Projektowane przepisy zakładają też finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.

Pakiet mieszkaniowy - jak dodano - zakłada wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 - do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu. Na ten cel w tym roku ma zostać przeznaczone ok. 420 mln zł.

Nowe prawo pozwoli też wykorzystać potencjał Krajowego Zasobu Nieruchomości dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego. KZN będzie mógł wnosić grunty do TBS - wyjaśniono.