Mieszkanie na Start – na czym będzie polegał program

Program Mieszkanie na Start zakłada dopłaty do czynszu dla najemców nowych mieszkań lub lokali znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czyli poddanych remontowi bądź przebudowie na skutek współpracy gmin z inwestorami.

Jego beneficjentami będą osoby, których dochody są jednocześnie zbyt niskie, by móc pozwolić sobie na wynajem lub kupno mieszkania na rynku komercyjnym i zbyt wysokie, by ubiegać się o przyznanie mieszkania komunalnego.

Próg dochodowy

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie określonego kryterium dochodowego. Próg dochodowy będzie ulegał zmianom na przestrzeni lat, gdyż ma być uzależniony od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (określanego na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny).

Dla gospodarstwa jednoosobowego (osób mieszkających samotnie) będzie on wynosił średnio 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS (obecnie około 2,5 tys. zł). Z każdym nowym członkiem gospodarstwa domowego próg ten będzie wzrastał o kolejne 30 pkt. proc. Przykładowo, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

Wysokość dopłat

To na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć uczestnicy programu uzależniono od dwóch czynników: liczby członków gospodarstwa domowego oraz lokalizacji wybranej nieruchomości

Wysokość dopłat będzie różna w zależności od tego, czy wynajmowane mieszkanie leży w mieście wojewódzkim, jego sąsiedztwie czy w dalekim od niego oddaleniu. Największe wsparcie finansowe otrzymają najemcy lokalów w miastach wojewódzkich. Poniżej umieszczono tabelę przedstawiającą wysokość dopłat przewidzianą dla określonych rejonów Polski.

Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej (zł)

Miesięczna wysokość dopłaty za 1 m2 (zł)

Maksymalna wysokość dopłat ze względu na wielkość gospodarstwa domowego (zł)

1,80%

1 os.

2 os.

3 os.

4 os.

5 os.

6 os.

Wrocław

4829,75

7,24

145

254

362

471

580

688

gminy sąsiadujące

4260,88

6,39

128

224

320

415

511

607

województwo dolnośląskie

3692,00

5,54

111

194

277

360

443

526

Bydgoszcz

4452,75

6,68

134

234

334

434

534

635

gminy sąsiadujące

3970,38

5,96

119

208

298

387

476

566

Toruń

4452,75

6,68

134

234

334

434

534

635

gminy sąsiadujące

3970,38

5,96

119

208

298

387

476

566

województwo kujawsko-pomorskie

3488,00

5,23

105

183

262

340

419

497

Lublin

4300,75

6,45

129

226

323

419

516

613

gminy sąsiadujące

3881,65

5,82

116

204

291

378

466

553

województwo lubelskie

3462,54

5,19

104

182

260

338

416

493

Gorzów Wielkopolski

4048,75

6,07

121

213

304

395

486

577

gminy sąsiadujące

3873,13

5,81

116

203

290

378

465

552

Zielona Góra

4048,75

6,07

121

213

304

395

486

577

gminy sąsiadujące

3873,13

5,81

116

203

290

378

465

552

województwo lubuskie

3697,50

5,55

111

194

277

361

444

527

Łódź

3845,00

5,77

115

202

288

375

461

548

gminy sąsiadujące

3567,63

5,35

107

187

268

348

428

508

województwo łódzkie

3290,25

4,94

99

173

247

321

395

469

Kraków

4848,75

7,27

145

255

364

473

582

691

gminy sąsiadujące

4360,13

6,54

131

229

327

425

523

621

województwo małopolskie

3870,00

5,81

116

203

290

377

464

551

Warszawa

5753,28

8,63

173

302

431

561

690

820

gminy sąsiadujące

4171,20

6,26

125

219

313

407

501

594

województwo mazowieckie

3476,00

5,21

104

182

261

339

417

495

Opole

3836,13

5,75

115

201

288

374

460

547

gminy sąsiadujące

3487,16

5,23

105

183

262

340

418

497

województwo opolskie

3138,19

4,71

94

165

235

306

377

447

Rzeszów

4269,25

6,40

128

224

320

416

512

608

gminy sąsiadujące

3717,63

5,58

112

195

279

362

446

530

województwo podkarpackie

3166,00

4,75

95

166

237

309

380

451

Białystok

4107,25

6,16

123

216

308

400

493

585

gminy sąsiadujące

3804,13

5,71

114

200

285

371

456

542

województwo podlaskie

3501,00

5,25

105

184

263

341

420

499

Gdańsk

5038,00

7,56

151

264

378

491

605

718

gminy sąsiadujące

4747,75

7,12

142

249

356

463

570

677

województwo pomorskie

4457,50

6,69

134

234

334

435

535

635

Katowice

4339,50

6,51

130

228

325

423

521

618

gminy sąsiadujące

3936,88

5,91

118

207

295

384

472

561

województwo śląskie

3534,25

5,30

106

186

265

345

424

504

Kielce

4438,70

6,66

133

233

333

433

533

633

gminy sąsiadujące

3870,30

5,81

116

203

290

377

464

552

województwo świętokrzyskie

3301,91

4,95

99

173

248

322

396

471

Olsztyn

4584,50

6,88

138

241

344

447

550

653

gminy sąsiadujące

4126,50

6,19

124

217

309

402

495

588

województwo warmińsko-mazurskie

3668,50

5,50

110

193

275

358

440

523

Poznań

5293,25

7,94

159

278

397

516

635

754

gminy sąsiadujące

4104,60

6,16

123

215

308

400

493

585

województwo wielkopolskie

3420,50

5,13

103

180

257

333

410

487

Szczecin

4187,50

6,28

126

220

314

408

503

597

gminy sąsiadujące

3888,50

5,83

117

204

292

379

467

554

województwo zachodniopomorskie

3589,50

5,38

108

188

269

350

431

512

źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1B15F21949397E7AC12582AC004C223C/%24File/2651-uzasadnienie.docx