Program Mieszkanie na Start rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku. Jego beneficjenci będą otrzymywać dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania. Program jest kierowany do osób, które spełniają określone kryterium dochodowe.

Mieszkanie na Start – na czym będzie polegał program

Program Mieszkanie na Start zakłada dopłaty do czynszu dla najemców nowych mieszkań lub lokali znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czyli poddanych remontowi bądź przebudowie na skutek współpracy gmin z inwestorami.

Jego beneficjentami będą osoby, których dochody są jednocześnie zbyt niskie, by móc pozwolić sobie na wynajem lub kupno mieszkania na rynku komercyjnym i zbyt wysokie, by ubiegać się o przyznanie mieszkania komunalnego.

Próg dochodowy

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie określonego kryterium dochodowego. Próg dochodowy będzie ulegał zmianom na przestrzeni lat, gdyż ma być uzależniony od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (określanego na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny).

Dla gospodarstwa jednoosobowego (osób mieszkających samotnie) będzie on wynosił średnio 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS (obecnie około 2,5 tys. zł). Z każdym nowym członkiem gospodarstwa domowego próg ten będzie wzrastał o kolejne 30 pkt. proc. Przykładowo, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

Wysokość dopłat

To na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć uczestnicy programu uzależniono od dwóch czynników: liczby członków gospodarstwa domowego oraz lokalizacji wybranej nieruchomości.

Wysokość dopłat będzie różna w zależności od tego, czy wynajmowane mieszkanie leży w mieście wojewódzkim, jego sąsiedztwie czy w dalekim od niego oddaleniu. Największe wsparcie finansowe otrzymają najemcy lokalów w miastach wojewódzkich. Poniżej umieszczono tabelę przedstawiającą wysokość dopłat przewidzianą dla określonych rejonów Polski.

źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1B15F21949397E7AC12582AC004C223C/%24File/2651-uzasadnienie.docx