Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarządzający zasobami państwowej ziemi i udzielający finansowego wsparcia rolnikom zamierza budować mieszkania.
Możliwość nabywania gruntów oraz lokali i budynków mieszkalnych (stanowiących odrębny od przedmiot własności), a także przygotowywania inwestycji mieszkaniowych otworzy agencji nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Projekt znajduje się obecnie na etapie nieformalnych uzgodnień.

Agencyjne domy i osiedla