Przeniesienie zadań związanych z kartografią, geodezją oraz infrastrukturą informacji przestrzennej w kompetencje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - to cel nowelizacji ustawy, do której w piątek Senat nie zgłosił poprawek.

Za podjęciem uchwały ws. nowelizacji ustawy głosowało 54 senatorów, 27 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak tłumaczył w Sejmie wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, nowela ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej jest efektem powstania MIiR oraz przeniesienia do tego resortu działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

"Stworzyło to nową płaszczyznę do funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, która dostarcza m.in. niezbędnych informacji wykorzystywanych przez publiczne i niepubliczne podmioty planujące i realizujące inwestycje o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym" - tłumaczył wiceszef MC.

Zmiana ta - jak stwierdził wiceminister cyfryzacji - pozwoli na skupienie w jednym resorcie wszystkich instrumentów niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu.

Jako przykłady tych instrumentów wymienił m.in. geodezję, kartografię, planowanie i zagospodarowania przestrzenne. "Integracja tych instrumentów oznacza stworzenie podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny" - ocenił wiceminister.

Ustawa zakłada ponadto, by za tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej był odpowiedzialny Główny Geodeta Kraju.

Geoportal pozwala obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Jest to centralny punkt dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych. Projektowane zmiany nadają także ministrowi właściwemu ds. budownictwa kompetencje, dzięki którym będzie on nadzorował i koordynował zbieranie informacji.

Zagórski zapewnił, że przeniesienie części kompetencji z Ministerstwa Cyfryzacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie zwiastuje likwidacji resortu cyfryzacji. "Nie likwidujemy Ministerstwa Cyfryzacji" - podkreślił.