Dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym limicie dochodów - zakłada projekt ustawy dot. dopłat do czynszów mieszkaniowych. Wysokość dopłat będzie zależała m.in. od kosztów inwestycji mieszkaniowej czy wielkości rodziny - im bardziej liczne gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty.

Zgodnie z projektem dopłaty do czynszów mają być adresowane do gospodarstw domowych o określonym limicie dochodów.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe będzie mogło ubiegać się o dopłatę, jeżeli jego średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany o 30 punktów procentowych. Oznacza to, że w przypadku gospodarstwa domowego dwuosobowego limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc.

Wysokość dopłat będzie zależała od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania. Im bardziej liczne gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty.

Dopłaty będą przyznawane na okres 9 lat. Po 3 i po 6 latach mają być stopniowo zmniejszane. Dodatkowo co 3 lata beneficjenci będą weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat.