Rząd chce docelowo wydawać 2 mld zł rocznie na dopłaty do czynszów dla osób, które zarabiają zbyt dużo, żeby ubiegać się o mieszkania gminne, a zbyt mało, żeby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy - wynika z projektu ustawy.

"Podstawowe przesądzenie Rady Mieszkalnictwa dotyczy rezygnacji z planowanego systemu wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe na rzecz systemu dopłat do czynszów. Zmiana ta lepiej odwzorowuje najważniejszy cel polityki mieszkaniowej w Polsce, jakim jest brak dostępnych mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne, i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

"Szacuje się, że w podobnej sytuacji jest ok. 40 proc. społeczeństwa, w tym głównie młode osoby rozpoczynające karierę zawodową. Problemem w ich sytuacji jest nie tylko niska wysokość dochodów (niższa niż w innych grupach wiekowych), ale również forma umowy o pracę (umowy na czas określony, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które nie gwarantują zdolności kredytowej niezbędnej do zaciągnięcia długoletniego kredytu mieszkaniowego)" - dodano.

Dopłaty mają objąć również osoby starsze.

"Docelowo problem mieszkaniowy będzie również udziałem osób starszych, które stanowią coraz większy odsetek społeczeństwa. Doświadczenia krajów zachodnio- i północnoeuropejskich wskazują, że ta grupa społeczeństwa będzie generowała coraz wyższy popyt na mieszkania na wynajem, gdzie zamieszkiwanie jest połączone z zapewnieniem dodatkowych usług opiekuńczych" - dodano.

Dopłaty mają być przyznawane na okres 9 lat, z tym że po 3. i 6. roku stosowania prawo do dopłaty będzie weryfkowane i zmniejszane.

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Dopłat, w ramach wydatków określonych w Narodowym Programie Mieszkaniowym na wsparcie systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe i według Oceny Skutków Regulacji w pierwszym roku funkcjonowania ma być wydatkiem dla budżetu w wysokości 400 mln zł, w drugim 800 mln zł, w trzecim 1,2 mld zł, w czwartym i piątym 1,6 mld zł, a od szóstego roku obowiązywania ma to być 2 mld zł rocznie.

Ustawa ma w całości wejść w życie od początku przyszłego roku.

"Ustawa powinna wejść w życie w połowie 2018 r., umożliwiając samorządom podpisywanie umów o realizację budynków mieszkalnych z inwestorami. Pozwoli to również na zawieranie odpowiednich umów pomiędzy samorządami i BGK, gwarantujących zabezpieczenie (w ramach limitu Funduszu Dopłat) środków na dopłaty. Pozostałe przepisy, w tym przepisy dotyczące wypłaty dopłat, powinny wejść w życie począwszy od nowego roku budżetowego – 2019 r." - napisano w OSR.

Poniżej propozycje limitów dochodowych, ustalonych w oparciu o dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2017 r.:

Gospodarstwo domowe Próg dochodowy
proc. w zł w zł/os.
1-osobowe 60 2 562,91 2 562,91
2-osobowe 90 3 844,36 1 922,18
3-osobowe 120 5 125,81 1 708,60
4-osobowe 150 6 407,27 1 601,82
5-osobowe 180 7 688,72 1 537,74
6-osobowe 210 8 970,17 1 495,03