Państwo pomoże w budowie mieszkań spółdzielczych lokatorskich. Przewiduje to przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Związany jest on z obietnicą realizacji przez władzę programu „Mieszkanie plus”.
Naczelnym założeniem proponowanych regulacji jest wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie z rządowego programu. Obecnie budownictwo czynszowe opiera się jedynie na budowie lokali mieszkalnych pod wynajem. Rząd chce wskrzesić zaś obumarłą ideę spółdzielczości.
Projekt przewiduje także możliwość finansowania budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, mających służyć osobom starszym. Chodzi przede wszystkim o pomieszczenia rekreacyjne, jak świetlice, oraz ambulatoryjne. Koszt utrzymania tych powierzchni będzie spoczywał na ogóle najemców, którzy złożą się w równych częściach.
Prezesi spółdzielni mieszkaniowych wierzą, że nowe rozwiązania – a przy tym strumień pieniędzy, który do nich popłynie w ramach współfinansowania budownictwa przez państwo – pozwolą już niebawem rozpocząć budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich na masową skalę. Co zarówno ich zdaniem, jak i w ocenie rządzących, powinno zapewnić dostęp do mieszkań osobom o niewysokich dochodach, lecz niekwalifikującym się do korzystania z pomocy społecznej.
Na początku lat 90. XX w. ok. 70 proc. mieszkań oddawanych w Polsce do użytku stanowiły lokale wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie ten odsetek oscyluje wokół 3 proc.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd