Brak urządzeń sanitarnych w mieszkaniach o standardzie deweloperskim uniemożliwia uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
Taka praktyka wykształciła się niedawno w Łodzi, ale funkcjonuje także w innych polskich miastach. – Łódzki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego odmawia udzielenia inwestorom bezwarunkowych pozwoleń na użytkowanie, jeśli ci nie zainstalują w łazienkach WC oraz umywalek – przyznaje radca prawny Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
I dodaje, że takie obowiązki nie wynikają wprost z ustawy – Prawo budowlane ani przepisów wykonawczych do niej.