Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań – w tych miastach nie zostały podjęte uchwały w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. Efekt? Zastopowanie w branży deweloperskiej.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm., dalej: u.o.p.). A wraz z nimi nowe zasady opłat za wycinkę drzew i krzewów. O stawkach za ich usunięcie nie decyduje już w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska, ale samorząd specjalną uchwałą.
Pasywność miast