51 proc. przedsiębiorstw z sektora MSP ma stałe lub okresowe problemy z utrzymaniem płynności finansowej i aby utrzymać się przy życiu, muszą pożyczać pieniądze – informuje Krajowy Rejestr Długów.

"To, że płynność finansowa wielu mikro i małych, a częściowo także średnich, przedsiębiorstw, jest niska, nie jest tajemnicą. Zaskakująca jest jednak skala tego zjawiska. Mniejsze lub większe problemy z utrzymaniem wystarczającego poziomu pieniędzy niezbędnych do niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej wykazuje 51,2 proc. wszystkich firm z sektora MSP" - czytamy w informacji KRD.

"Niepokojące jest to, że 9 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że w ich przypadku jest to stan chroniczny, a u ponad 20 proc. jest to stały problem, tyle że występujący sezonowo. Firmy te bardzo często cały swój wysiłek skupiają na przetrwaniu, nie mając pieniędzy na rozwój, poszerzanie rynku, nowe inwestycje, nie wspominając już o środkach na tworzenie nowych produktów i usług. Przy czym należy pamiętać, że to właśnie te firmy są motorem napędowym i gwarantem wzrostu gospodarczego, a ich innowacyjność świadczy o atrakcyjności naszej gospodarki" – podkreśla cytowany w informacji Michał Pawlik, prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego, na zlecenie którego Keralla Research przeprowadziła badanie.

Jak dodaje KRD, przedsiębiorcy nie ukrywają, że jedną z istotnych przyczyn problemów z utrzymaniem płynności finansowej są zatory płatnicze i notoryczne opóźnianie płatności przez klientów – kilkumiesięczne, a czasami nawet kilkunastomiesięczne. "Szczególnie narzekają na to mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, rzadziej te średnie. Zjawisko to występuje też znacznie częściej w usługach i budownictwie niż w przemyśle i handlu. Część z nich, nauczona wieloletnim doświadczeniem, wlicza koszty z tym związane w cenę produktu lub usługi" - głosi informacja.

Dlatego też, jak dodaje KRD, mikro i mali przedsiębiorcy, by przetrwać, muszą czasem pożyczać pieniądze. "Tak robi 49 proc. firm z sektora MSP, czyli praktycznie wszystkie te, które narzekają na problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Co ciekawe, co dziesiąty przedsiębiorca zapożycza się u… rodziny, znajomych, czy w zaprzyjaźnionej firmie, nierzadko należącej do rodziny właściciela lub grona jego znajomych. Z pomocy banku, takiej jak kredyt obrotowy (27,2 proc.) czy limit na koncie (18,2 proc.) korzysta 45,4 proc. właścicieli firm. Na trzecim miejscu wśród źródeł finansowania uplasował się faktoring (2,8 proc.)" - czytamy w informacji KRD.