statystyki

Nie tylko gmina, lecz także RIO może skontrolować przedszkole

autor: Marcin Nagórek06.09.2016, 08:56; Aktualizacja: 06.09.2016, 09:28
Jak pokazuje praktyka, podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola z reguły współpracują przy czynnościach kontrolnych.

Jak pokazuje praktyka, podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola z reguły współpracują przy czynnościach kontrolnych.źródło: ShutterStock

Prowadzę niepubliczne przedszkole. Korzystam z dotacji z budżetu gminy. Wkrótce ma się odbyć u mnie kontrola z regionalnej izby obrachunkowej dotycząca wykorzystania dotacji. Rozumiem kontrolę z urzędu gminy, ale czy jest podstawa do kontroli z tej instytucji? Czy mogę się od takiej kontroli uchylić? Jakie mogą być tego konsekwencje?

EKSPERT RADZI

Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy na podstawie uchwał rad gmin (art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). W praktyce podmioty prywatne dysponują środkami finansowymi z budżetu samorządowego. Środki owe mogą być przeznaczone na różne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Z powyższych przyczyn naturalną rzeczą jest, że powinno się dokonywać kontroli wydatkowania tych środków. Kontrola ta może być prowadzona m.in. przez regionalne izby obrachunkowe. Umocowanie to wynika z art. 1 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.; dalej: u.r.i.o.). Z kolei umocowanie do kontrolowania podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 7 u.r.i.o. (w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, np. niepublicznych przedszkoli), wynika z jej art. 7 ust. 2 pkt 1.

Jak pokazuje praktyka, podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola z reguły współpracują przy czynnościach kontrolnych.

Uchylanie się od kontroli jest naruszeniem prawa. Warto również dodać, że niemożność dokonywania kontroli dokumentacji związanej z wykorzystywaniem dotacji w praktyce uniemożliwiłaby jakąkolwiek kontrolę nad gospodarowaniem środkami publicznymi, którymi te przedszkola dysponują.

W takich przypadkach regionalnym izbom obrachunkowym nie pozostaje nic innego, jak podjęcie dalszych czynności. Z pomocą przychodzi im art. 27 u.r.i.o, który stanowi, że: „Kto uchyla się od kontroli, w szczególności przez nieprzedłożenie potrzebnych dla kontroli dokumentów, albo niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega karze grzywny”. Stosuje się w tym zakresie unormowania ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.; dalej: kodeks wykroczeń), w tym art. 48, który stanowi, że „Przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń stosuje się do wykroczeń przewidzianych w innych ustawach, jeżeli ustawy te nie zawierają przepisów odmiennych”. W efekcie powiązanie art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych z art. 48 kodeksu wykroczeń umożliwia penalizację bezprawnych zachowań osoby uchylającej się od kontroli.


Pozostało 47% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane