Zarówno branża przemysłowa jak i cała gospodarka potrzebują nowych impulsów rozwoju nie tylko w sferze technologicznej, ale także w obszarze koncepcji, pomagających w lepszym rozumieniu rynku i potrzeb klientów. Aby sprostać tym wyzwaniom tworzone są nowe koncepcje, takie jak m.in. Smart Industry.

Smart Industry opiera się na trzech filarach:
- Wysokiej jakości komunikacji z wykorzystaniem technologii i możliwości współczesnych sieci pomiędzy uczestnikami rynku, systemami i użytkownikami końcowymi
- Digitalizacji informacji pozwalającej na stworzenie bardziej efektywnego łańcucha wartości i wydajniejsze zarządzanie procesami produkcji na wszystkich poziomach
- Elastycznych i inteligentnych technologiach produkcji, na które można wpływać na bieżąco, po to, by sprostać oczekiwaniom użytkownika końcowego.


Polska branża przemysłowa dobrze przygotowana jest do zmian zachodzących w światowej gospodarce – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez agencję badawczą Millward Brown na zlecenie firmy Siemens w największych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Respondenci wskazali na szereg nowoczesnych technologii, które już zostały wdrożone lub planowane są do wdrożenia w najbliższym czasie. Projekt przeprowadzono pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Ministerstwa Rozwoju.

Na przełomie stycznia i lutego 2016 roku przeprowadzono kompleksowe badanie "Smart Industry Polska 2016", którego celem była ocena możliwości rozwoju infrastruktury przemysłowej w Polsce w kontekście transformacji globalnej gospodarki.

- Smart Industry można uznać za hybrydę nowoczesnych metod zarządzania (m.in. produkcji z uwzględnieniem aktualnego popytu, zarządzania łańcuchem dostaw czy szczupłego zarządzania (ang. lean management) oraz nowoczesnych technologii takich jak m.in. robotyzacja, internet rzeczy, big data, cloud computing i innych. Smart Industry to przyszłość światowego przemysłu – gospodarka staje się coraz bardziej cyfrowa, zmieniają się metody zarządzania, a technologia ma decydujące znaczenie dla konkurencyjności zakładów przemysłowych" – mówi Tomasz Haiduk, dyrektor branż przemysłowych Siemens Sp. z o.o.

Więcej nowoczesnych technologii i lepsze metody zarządzania produkcją
Na pytanie odwołujące się do znajomości koncepcji Smart Industry twierdząco odpowiedziało ponad 25% badanych. Wśród wykorzystywanych już technologii Smart Industry w przedsiębiorstwach działających w Polsce wymieniane są przez respondentów: elementy robotyzacji linii produkcyjnych – 56,7% (pełną robotyzację urządzeń zadeklarowało około 3% firm), big data – 44,3%, M2M oraz internet rzeczy – 40,2%, data mining – 38,1%, cloud computing – 25,8%, RFID – 23,7% oraz MEMS – 13,4%.

Przedsiębiorstwa dostosowują się do potrzeb rynkowych i znaczna część z nich stosuje metody produkcji z uwzględnieniem aktualnego popytu demand-driven manufacturing (stosowane w 46,4 %) oraz just-in-time delivery (stosowane w 56,7%), szczupłego zarządzania – stosowane w 52,6%, zarządzania łańcuchem dostaw (supply chain management) – stosowane w 56,7%, optymalizacji procesów produkcyjnych (stosowane w 82,5%) oraz zarządzania jakością – wg koncepcji zero defect (stosowane w 56,7%).

- Dobrze świadczy o polskich przedsiębiorstwach przemysłowych otwartość na wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania. Ogólne zasady optymalizacji procesów produkcyjnych są zarówno znane jak i stosowane w ponad 80% badanych przedsiębiorstw. Pozostałe metody wymieniano jako stosowane w ponad 50% firm, a ich znajomość wynosiła około 70%. Znajomość metody demand-driven manufacturing (czyli produkcji sterowanej popytem) zadeklarowano w ponad połowie przedsiębiorstw (52,6%), a ich stosowanie w 46,4% firm. Jest to dobry prognostyk na przyszłość pozwalający spodziewać się wzrastającej konkurencyjności polskich firm i wytwarzanych przez nie produktów" – dodaje Tomasz Haiduk.

Rozwój technologii zachęca przedsiębiorstwa do współpracy z innymi podmiotami na rynku. Ponad 70% respondentów twierdzi, że ich firmy nawiązały współpracę z innymi przedsiębiorstwami działającymi w powiązanych branżach, a ponad 60% prowadziło własne prace badawczo-rozwojowe lub współpracowało z innymi firmami ze swojej branży. Około 60% firm planuje zlecanie prac wyższym uczelniom lub publicznym instytucjom badawczym. To nieco większy odsetek niż firm, które zadeklarowały już doświadczenie przy tego rodzaju współpracy (56,7%). Można zatem na podstawie tych odpowiedzi wnosić, że współpraca akademicka będzie kontynuowana ze strony firm, a być może nawet rozszerzana.

Korzyści ze Smart industry dla konsumenta

1. Tańsza produkcja
Zastosowanie technologii Smart Industry pozwoli firmom produkować w sposób bardziej zautomatyzowany - tańszy i mniej narażony na wady produktu. Aby tanio produkować należy uzyskać odpowiedni efekt skali. Natomiast efekt skali można osiągnąć jedynie dzięki zastosowaniu daleko posuniętej automatyzacji produkcji i wykorzystaniu najnowszych technologii pozwalających zarządzać skomplikowanymi procesami produkcyjnymi. Komunikacja między maszynami (Internet of Things) zapewnia odpowiednio szybki przepływ danych pozwalający wykryć wszelkie nieprawidłowości. Jednocześnie system produkcji może samodzielnie diagnozować stan linii produkcyjnych, monitorować ich "stan zdrowia" i na czas reagować na zagrożenia, bez ingerencji ze strony człowieka. Nad wszystkim czuwają algorytmy korzystające na raz z dostarczanych przez czujniki gigabajtów danych (Big Data). Wszystkie te informacje przetwarzane są w czasie rzeczywistym, a potrzebne do dalszej analizy dane gromadzone są na bieżąco w chmurze. Automatyzacja, autodiagnoza urządzeń i uczenie maszyn coraz lepszych algorytmów (Machine Learning) leżą u podstaw nowoczesnej produkcji. Tańszej i bezawaryjnej.

2. Wyższa jakość produkcji
Wraz z rozwojem technologii produkcji możliwe jest jeszcze dokładniejsze sprawdzanie doskonałości produktu na każdym etapie jego wytwarzania. Testy jakościowe będą mogły być wykonywane na większej liczbie etapów produkcji podzespołów po to, by jak najwcześniej eliminować kosztowne wady produktu.

Nowoczesne procesy montażu przemysłowego i kontroli jakości to czynniki wpływające na konkurencyjność przemysłu. Wiążą się z nimi zapotrzebowanie na zaawansowane wykrywanie obiektów i zdolność do wykonywania operacji montażu w zmieniającym się środowisku. Automatyzacja produkcji korzysta obecnie ze specjalizowanych komórek pomiarowych o wysokiej przepustowości (można dzięki nim zweryfikować więcej części w krótszym czasie) i wyższej powtarzalności bezpieczeństwa procesowego. Obecnie proces programowania robotów zapewniający najwyższą jakość produkcji można znacznie przyspieszyć stosując nauczanie czynności produkcyjnych przez operatora. W tym trybie programowania robota operator pokazuje poszczególne czynności robotowi umieszczając jego ramię we właściwej pozycji i zapisując poszczególne czynności w pamięci robota. Taki tryb uczenia nie wymaga specjalizowanej wiedzy programistycznej od operatora, a całość czynności związanych z uczeniem robota można wykonać szybko i równie szybko przetestować ich działanie.

3. Postęp w customizacji produktów
Efektywna wymiana technicznej informacji cyfrowej, zastosowanie drukarek cyfrowych 3D i skutecznej komunikacji z klientem końcowym pozwala konsultować z nim projekt produkowanego urządzenia na każdym etapie produkcji. Dotyczy to przede wszystkim rozwiązań dla przemysłu (urządzeń zamawianych przez fabryki na zamówienie), ale wkrótce pozwoli także na jeszcze efektywniejszą tzw. customizację produktów technologicznych B2C (np. odzież, produkty RTV i AGD) dużo bardziej dostosowanych do indywidualnych preferencji konsumenta. Przykładem takiego podejścia do sprzedaży produktów przemysłowych może być polski startup Tylko.com Wraz z upowszechnieniem się i udoskonaleniem technik 3D nowe możliwości customizacji w produkcji otworzą się przed firmami zajmującymi się modą w branży obuwniczej i odzieżowej. Serwisy powalające całkowicie dostosować produkt do indywidualnych potrzeb użytkownika istnieją już teraz. Jednak etap od stworzenia własnego projektu odzieży do wytworzenia gotowego produktu obecnie realizowany jest "ręcznie" poprzez szewców i krawców, którzy szyją odzież na podstawie pozostawionych przez użytkownika danych. Skokiem technologicznym pozwalającym na szybszą, dokładniejszą, bardziej zróżnicowaną i tańszą realizację będzie Smart Production z zastosowaniem nowoczesnych drukarek 3D. W 2011 roku po raz pierwszy jako materiału do druku 3D użyto złota oraz srebra. To wydarzenie umożliwiło pojawienie się zupełnie nowych możliwości zastosowania cyfrowego wytwarzania także w branży produkcji biżuterii.