Przedsiębiorcy potrafią wykazać się mądrością gospodarczą? I mimo różnic są w stanie uczciwie konkurować? O tym dyskutowaliśmy na debacie zorganizowanej przez DGP

Jesteśmy wobec siebie bardzo nieufni – od lat alarmują socjolodzy i środowiska biznesowe. To poważny problem, bo utrudnia współpracę, zarówno w sferze zwykłych kontaktów międzyludzkich, jak i między firmami.

Adam Jasser, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, twierdzi, że w polskim biznesie nie ma barier współpracy przedsiębiorców związanej z tworzeniem otoczenia biznesowego i regulacyjnego i wypracowywaniem wspólnych standardów działania na rynku. Czy jednak pomimo ich braku współpraca układa się modelowo? Co do tego prezes UOKiK ma duże wątpliwości. – W naszej ocenie w poszczególnych branżach, a szczególnie finansowej, zawiodły działania samoregulacyjne. Współpraca dla tworzenia „równego pola gry” mogłaby być lepsza – twierdzi Jasser i dodaje, że konkurencję zakłócają dziś m.in. nieuczciwe metody sprzedażowe. – Przykładem jest chociażby to, że zdobycie przewagi rynkowej często praktykowane jest poprzez obniżanie standardów sprzedaży. Nie służy to uczciwej konkurencji i powoduje, że większe szanse na sukces rynkowy mają ci uczestnicy rynku, którzy nie grają fair – wyjaśnia.