Szykuje się zmiana zasad wspierania małych i średnich firm poprzez udzielanie kredytów na innowacje technologiczne. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach wsparcia działalności innowacyjnej, który modyfikuje reguły przyznawania pomocy dla przedsiębiorców.

Chodzi o kredyty udzielane na realizację inwestycji technologicznych, które mogą być częściowo spłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Teraz kredyty technologiczne zostaną zastąpione przez kredyty na innowacje technologiczne, przy czym zmiana nie dotyczy tylko ich nazwy. Obecnie firmy mogły dostać w ten sposób wsparcie na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, które są innowacyjne jedynie w skali samego przedsiębiorstwa. Wraz z wejściem w życie zmian pomoc będzie przyznawana na wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań, prac rozwojowych czy nieopatentowanej wiedzy technicznej, która będzie innowacyjna nie tylko w skali firmy, ale całego kraju.
Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt na innowacje nie będą już, jak dotychczas, składać zleconych przez siebie opinii ekspertów na temat nowej technologii. Poszczególne projekty będą oceniane przez specjalistów z danej branży, którzy będą włączeni przez BGK w proces oceny wniosków. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą już musieli ponosić kosztów ekspertyz, ale też ocena zewnętrznych specjalistów pozwoli wybrać najbardziej innowacyjne rozwiązania.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęła Rada Ministrów