W depozytach dla MSP prym wiodą obecnie spółdzielczy SK Bank, Idea Bank i Plus Bank. W czołówce lokat krótkoterminowych pojawiają się również BNP Paribas i PKO Bank Polski
Trzymanie pieniędzy na standardowej lokacie rocznej czy nawet kilkumiesięcznej nie jest najlepszym rozwiązaniem dla żadnej firmy. Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu zdają sobie z tego sprawę i najczęściej powierzają bankowi pieniądz na krócej, mimo że oprocentowanie depozytów trudno uznać za atrakcyjne. Średnia z pięciu najlepszych lokat 7-dniowych wynosi 0,95 proc., a 14-dniowych niewiele więcej, bo 0,96 proc. Jeszcze mniej atrakcyjne jest lokowanie oszczędności na trzy tygodnie – średnia najlepszych lokat spada do 0,8 proc.
Biznes za małe procenty
W lepszej sytuacji są te firmy, które mogą ulokować nadwyżki finansowe na co najmniej miesiąc, dwa lub trzy, a w najlepszej te, które mogą warunki negocjować. W większości banków trzeba mieć jednak ponad 100 tys. zł.
Jeszcze nie tak dawno dobrym rozwiązaniem były lokaty dynamiczne. Dzisiaj jest ich niewiele. Do wyjątków należy oferta PKO BP, ale i tu na profity szybko liczyć nie można. Po pierwszym miesiącu można zyskać zaledwie 0,3 proc., a po drugim 0,5 proc. Wyraźniejszy wzrost oprocentowania widać dopiero między trzecim a 12. miesiącem oszczędzania. Zaletą takiego rozwiązania pozostaje więc tylko możliwość zamknięcia lokaty w dowolnym momencie bez utraty wcześniej wypracowanych odsetek, które naliczane są za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy. Plusem jest też niska minimalna wpłata, która wynosi 2 tys. zł. Jest to więc rozwiązanie również dla małych firm, które nie są w stanie spełnić wymogów innych banków. Lokatę Biznes Dynamicznie Zarabiającą oferuje także BZ WBK. Można zakładać ją na cztery miesiące i ewentualnie odnawiać. Jej średnie oprocentowanie wynosi 1,06 proc. Lepszą ofertę w tej kategorii ma jedynie Plus Bank. BZ WBK również nie wymaga dużych wpłat – na wszystkie depozyty można wpłacać już od 5 tys. zł. Wyjątkiem są jednomiesięczne Lokaty Biznes Impet, które można zakładać od 25 tys. zł. Niskie progi zakładania depozytów ma również Pekao, ale trudno też na rynku o niższe odsetki. Nie ma takiej kategorii, w który bank nie znajdował się na końcu tabeli.
Oferta bez miary
Przedsiębiorcy trzymający większą gotówkę na rachunkach bieżących mogą wykorzystywać lokaty nocne, na które pieniądze przelewane są automatycznie. Lokatę overnight zakłada się na koniec dnia operacyjnego z nadwyżek zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym, na rachunek automatycznej lokaty, bez konieczności składania codziennych dyspozycji. Następnego dnia operacyjnego pieniądze z lokaty overnight wracają wraz z odsetkami na rachunek rozliczeniowy tak, aby klient mógł nimi swobodnie dysponować.
Trzeba mieć jednak większą gotówkę. Większość banków na lokaty nocne przyjmuje wpłaty od 100 tys. zł. Tak jest np. w Pekao, Plus Banku, PKO BP na depozycie automatycznym. Volkswagenbank wymaga już 500 tys. zł. Wyjątkiem jest Idea Bank, w którym nocą może zarabiać nawet 20 tys. zł, i BOŚ, w którym overnighty prowadzone są od 50 tys. zł. Tyle że ich oprocentowanie jest znacznie niższe niż dla wyższych wpłat. Najbardziej opłaca się na rachunku utrzymywać od 300 do 500 tys. zł, ponieważ powyżej te kwoty odsetki ponownie zmaleją. Na wyróżnienie zasługuje natomiast BNP Paribas, który wymaga wpłat od 100 tys. zł, ale robi wyjątek dla mikrofilm, dla których próg jest o połowę niższy.
Lepsze konto niż lokata
Na lokatach dla przedsiębiorstw jedno się tylko nie zmienia – banki wciąż niechętnie modyfikują swoją ofertę. Przy niskich stopach procentowych wprawdzie trudno dzisiaj liczyć na kokosy, ale wysokie progi – zwłaszcza przy lokatach overnight często uniemożliwiają korzystanie z nich wielu nie tylko małym firmom, ale i średnim. Trudno też mówić o dopasowaniu oferty do firmowych potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim lokat długoterminowych – rocznych, półtorarocznych, dwuletnich i trzyletnich, ponieważ pieniądze w firmie mogą być potrzebne w każdej chwili. Przedsiębiorcy wolą więc rezygnować z niskich odsetek, chociaż przekraczają one nawet 3 proc. w skali roku, niż zamrażać pieniądze na tak długo. Dla nich lepszym rozwiązaniem są rachunki oszczędnościowe, na których zarabiać można bez trudu nawet 3 proc.
Warto też – jak wszędzie – śledzić promocje. Obecnie trwa taka w Alior Banku, w którym można założyć lokatę 90-dniową na 2,2 proc. a 180-dniową na 2,6 proc., Bank przyjmuje wpłaty już od 5 tys. zł.
Gdzie ulokować nadwyżki (ponad 50 tys. zł)
Bank %
7 dni
SK Bank 1,2
Plus Bank 1,1
BNP Paribas 1
PKO 0,8
BOŚ 0,65
Alior Bank 0,6
Citibank 0,5
BZ WBK 0,15
Pekao 0,05
14 dni
SK Bank 1,3
Plus Bank 1,1
BNP Paribas 1,1
PKO 0,85
BOŚ 0,7
Alior Bank 0,7
Citibank 0,6
ING Bank Śląski 0,6
BPH 0,5
BZ WBK 0,15
Pekao 0,05
21 dni
BNP Paribas 1,2
PKO 0,9
BOŚ 0,7
ING Bank Śląski 0,6
Citibank 0,6
Pekao 0,05
1 mies.
Idea Bank 2
SK Bank 1,7
Plus Bank 1,4
BNP Paribas 1,3
Millennium 1
PKO 0,95
ING Bank Śląski 0,89
Meritum Bank 0,8
Alior Bank 0,8
BOŚ 0,7
Volswagenbank 0,7
Citibank 0,7
BPH 0,7
BZ WBK 0,5
Pekao 0,1
Lokata 3 mies.
Idea Bank 2,1
SK Bank 2
Plus Bank 1,5
BNP Paribas 1,5
Bank Pocztowy 1,25
Millennium 1,2
Meritum Bank 1,1
ING Bank Śląski 1,06
Volkswagen Bank 1,05
PKO 0,95
Alior Bank 0,9
BPH 0,85
BOŚ 0,8
BZ WBK 0,75
Citibank 0,7
Pekao 0,15
Lokata 6 mies.
SK Bank 2,3
Idea Bank 2,2
Plus Bank 1,8
Bank Pocztowy 1,65
Volkswagen Bank 1,5
BNP Paribas 1,3
Millennium 1,3
Meritum Bank 1,2
ING Bank Śląski 1,11
PKO 1,05
Alior Bank 1
BZ WBK 1
BPH 0,95
BOŚ 0,85
Citibank 0,8
Pekao 0,3
Lokata 12 mies.
SK Bank 2,8
Plus Bank 1,6
PKO (dynamiczna) 1,4
Meritum Bank 1,3
ING Bank Śląski 1,13
Alior Bank 1,1
BPH 1,05
BZ WBK 1
Citibank 1
BOŚ 0,9
Pekao 0,4
Źródło: banki, dane z 10 czerwca