Najsłabsze ekonomicznie województwa naszego kraju ponownie dostaną dodatkowy zastrzyk finansowy, który wesprze rozwój gospodarki i innowacyjności makroregionu
Prawie jedną trzecią powierzchni Polski stanowi Makroregion Polski Wschodniej. Składają się na niego województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Poziom rozwoju gospodarczego tych terenów należy niestety do najniższych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Stosunkowo niska jest konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna. Zapóźnienia te mają głębokie korzenie historyczne.
Aby odmienić tę sytuację i przyspieszyć rozwój tych terenów, stworzony został specjalny program współfinansowany z Funduszy Europejskich. W latach 2007–2013 funkcjonował on pod nazwą Rozwój Polski Wschodniej. W bieżącym okresie finansowym wsparcie kontynuowane jest w programie Polska Wschodnia. Jego łączny budżet to ok. 2,35 mld euro, z czego bezpośrednio na rozwój gospodarczy przeznaczone jest ok. 846,4 mln euro.