Istotną rolę w rozwoju obszarów wiejskich odgrywają przedsiębiorstwa prowadzące działalność pozarolniczą
Rolnicy określani są jako grupa, która najbardziej zyskała na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Korzystają z dopłat do gruntów a dzięki dotacjom modernizują swoje gospodarstwa kupując nowoczesny sprzęt , czy też inwestując w odnowienie lub budowę budynków inwentarskich i gospodarczych. Fundusze Europejskie wspierają też zmiany strukturalne, ekonomiczne i społeczne polskiej wsi, między innymi poprzez dofinansowanie rozwoju działalności gospodarczej nie związanej bezpośrednio z rolnictwem. Głównym źródłem dotacji dla mieszkańców obszarów wiejskich jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), którego nowa edycja ruszy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Jego budżet to ponad 13,5 mld euro.
Rola działalności pozarolniczej