Budżet państwa pożyczy pieniądze samorządom na sfinansowanie inwestycji dotowanych z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Tak przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie przekazanego do konsultacji społecznych.
Inwestycje z PROW są opłacane z pieniędzy unijnych w formie refundacji. Samorządy, którym będzie brakowało własnych środków, zanim otrzymają te z UE, staną więc przed dylematem, jak sfinansować przedsięwzięcie. Zgodnie z projektem będą mogły otrzymać nisko oprocentowaną pożyczkę z bud- żetu. Taka pomoc była już udzielana w poprzedniej perspektywie, jednak zmienią się cele, na jakie będzie przyznawana. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły teraz z niej skorzystać nie tylko przy zadaniach związanych z odnową wsi, ale także na m.in. transfer wiedzy i usługi doradcze. Pożyczki będą jak dotychczas przysługiwały lokalnym grupom działania, czyli stowarzyszeniom realizującym projekty w ramach programu Leader.
Pieniądze będzie wypłacał Bank Gospodarstwa Krajowego. Otrzyma je beneficjent, który ma już przyznaną pomoc unijną lub jest ona planowana na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą. Zwróci ją po uzyskaniu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Spłaty trzeba będzie dokonać w ciągu 10 dni po otrzymaniu unijnego wsparcia. Pożyczki będą nisko oprocentowane.
– W projekcie rozporządzenia zaproponowaliśmy oprocentowanie w wysokości 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, czyli będzie ono wynosić ok. 1,11 proc. Bank pobierze też prowizję w wysokości 0,1 proc. udzielonej kwoty pożyczki – informuje Aleksandra Szelągowska, dyrektor departamentu finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
– To jest bardzo atrakcyjne oprocentowanie. Podobne było w starej perspektywie i wtedy pożyczki BGK cieszyły się dużym zainteresowaniem samorządów. Ważne jest także to, że pożyczki nie powiększają im salda zadłużenia – podkreśla Zbigniew Januszek, kierownik oddziału wdrażania PROW w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim.
W przypadku nieotrzymania środków z ARiMR w całości lub części pożyczkobiorca będzie musiał z własnych środków spłacić pożyczkę wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji