Już tylko same zapowiedzi zmian, które miały wejść w życie w ramach Polskiego Ładu, spowodowały, że osoby prowadzące działalność gospodarczą zaczęły szukać sposobu na uniknięcie dodatkowych obciążeń składkowych. Chodziło oczywiście o nieopłacanie składki zdrowotnej na nowych, dużo kosztowniejszych dla przedsiębiorcy zasadach. Jako korzystna alternatywa jawiło się założenie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) i uzyskanie statusu komplementariusza - jeszcze w tym roku komplementariusze nie podlegają ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów ustawodawca postanowił takim „optymalizacjom” zapobiec. Sytuacja komplementariuszy w SKA ulegnie zmianie od 1 stycznia 2023 r., kiedy to obejmie ich także definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zawarta w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zmiany te wprowadził Polski Ład 2.0, tj. ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Spółka komandytowo-akcyjna, która zyskała na popularności w związku z Polskim Ładem, prawdopodobnie więc ponownie stanie się rzadkością.

Rodzaj pozarolniczej działalności