WSA uchylił w całości karę pieniężną dla przedsiębiorcy (15 tys. zł) za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej podczas trwania obostrzeń epidemicznych. Została ona nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze za łamanie przez obsługę stoków narciarskich rygorów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2021 r. poz. 861). Ostatecznie na skutek odwołania się przez ukaranego sprawa trafiła do WSA.
Do postępowania przyłączył się – po stronie skarżącego – rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jego zdaniem zakaz prowadzenia działalności nałożony w rozporządzeniu nie miał wymaganej podstawy prawnej. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.), którą wskazano jako podstawę jego wydania, pozwala co prawda na czasowe ograniczenie działania firm, ale nie może być podstawą do całkowitego zakazu działalności. Rozporządzenie więc, zdaniem RMŚP, przekraczało delegację ustawową – oznacza to, że także inne administracyjne kary pieniężne nakładane na jego podstawie były bezprawne.