Sanepid nie mógł nałożyć na przedsiębiorcę kary za prowadzenie działalności w czasie epidemii COVID-19, bo nie miał podstawy w ustawie – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

WSA uchylił w całości karę pieniężną dla przedsiębiorcy (15 tys. zł) za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej podczas trwania obostrzeń epidemicznych. Została ona nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze za łamanie przez obsługę stoków narciarskich rygorów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2021 r. poz. 861). Ostatecznie na skutek odwołania się przez ukaranego sprawa trafiła do WSA.
Do postępowania przyłączył się – po stronie skarżącego – rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jego zdaniem zakaz prowadzenia działalności nałożony w rozporządzeniu nie miał wymaganej podstawy prawnej. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.), którą wskazano jako podstawę jego wydania, pozwala co prawda na czasowe ograniczenie działania firm, ale nie może być podstawą do całkowitego zakazu działalności. Rozporządzenie więc, zdaniem RMŚP, przekraczało delegację ustawową – oznacza to, że także inne administracyjne kary pieniężne nakładane na jego podstawie były bezprawne.
Wrocławski WSA przychylił się do tej interpretacji i unieważnił decyzję sanepidu, umarzając postępowanie w tej sprawie. Powołał się na art. 8 konstytucji, który stanowi, że jest ona najwyższym aktem prawa w Polsce, a jej przepisy należy stosować bezpośrednio, chyba że sama stanowi inaczej. Zdaniem składu orzekającego przepis ten daje sądom kompetencję do badania zgodności przepisów z ustawą zasadniczą.
WSA podkreślił, że prowadzenie działalności gospodarczej jest jedną z wolności konstytucyjnych, a co za tym idzie – ograniczanie jej w oparciu o rozporządzenie, bez należytej podstawy ustawowej, narusza ustawę zasadniczą.

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 8 lipca 2022 r., sygn. akt IV SA/Wr 835/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia